תרומה לקהילה

תרומה לקהילה


"מקורות" מנהלת את משאב המים באופן אחראִי, תוך הגנה על מקורות המים של מדינת ישראל. פעילותה נעשית מתוך ראייה בת-קיימא ודאגה לערכי איכות הסביבה, הטבע והנוף. חזונה הסביבתי מתבטא בחיפוש מתמיד אחר הזדמנויות לשימוש באמצעים ידידותיים לסביבה, הגנה על איכות הסביבה והתייעלות מרבית.


כחלק משמירה על ערכים אלו מקפידה "מקורות" לשלב בפעילותה - החל בשלב התכנון ועד ליבת העשייה והשיקום הנופי – פיתוח טכנולוגיות ידידותיות, תיאומים, היערכות, ויישום נהלים וביניהם הקפדה על התאמת מתקני המים לסביבה, מזעור נזק סביבתי, שימוש בחומרים ממוחזרים ושיתופי פעולה עם גופים ירוקים למען הדור הנוכחי והדורות הבאים.


במסגרת אחריות זו מחויבת קבוצת  "מקורות" לפעול מתוך אחריות לאומית גם בתחום האחריות החברתית והחינוכית. תהליך הלמידה והמודעות לעולם המים ראוי שיתחיל כבר בגיל הגן ויסתיים בכיתה י"ב במסגרת תוכנית לימודים מובנית, ו"מקורות" מקיימת שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים ומחקריים במטרה לתרום מהידע, הניסיון והמקצועיות שרכשה במשך שנות קיומה.

כך למשל "מקורות" מבצעת תהליך סדור של בחינת המקצועות הנדרשים לצורך מימוש תוכניות העבודה הרב שנתיות למען השגת יעדי משק המים. במסגרת תהליך זה מתגברת "מקורות" הכשרות  בתחומי הנדסה ומבצעת שיתופי פעולה, ביניהם עם "עתידים לתשתיות", שבמסגרתו מתבצעות פעילויות מגווניות:


  • אימוץ סטודנטים מצטיינים, הענקת מלגה וקיום תהליך חניכה הדוק במסגרתו מוצמד לסטודנט חונך מקצועי שמלווה אותו וחושף אותו לעולם החשמל והטכנולוגיה המתקדמת בחברה ובסופו מצטרפים המהנדסים ל"מקורות" 
  • הענקת מלגת קיום לסטודנטים מצטיינים – בין אם מהפריפריה ובין אם ממוסדות אקדמיים כמו הטכניון
  • חניכה וליווי על ידי מומחים מ"מקורות" המעניקים לסטודנטים ידע פרקטי משלים לידע תיאורטי שהם רוכשים במהלך לימודיהם
  • עריכת סיורים מקצועיים במתקני החברה לצורך חשיפה לטכנולוגיה המתקדמת של עולם המים.
  • השתתפות ב"ימי זרקור" להגברת המודעות בקרב הסטודנטים לעולם המים במטרה להשפיע עליהם ללמוד את התחום
  • הקניית פרקטיקה בתחום החשמל ולוחות חשמל במתקני בחברה

פעילויות נוספות של "מקורות" במסגרת פרויקטים למען הקהילה כוללות שיתוף פעולה עם מוזיאון המדע בירושלים בנושא תערוכת מים, פריסה של נקודות מים ופינות ישיבה לאורך שביל ישראל במסגרת פרויקט "מקורות בשביל ישראל", בניית תיבות קינון לתנשמות על חלק מתוואי המוביל הארצי במטרה להימנע מהדברת שדות חקלאיים באזור בחומרים שאינם ידידותיים לסביבה, ניצול רצועת המגן של "המוביל הארצי"  להקמת פארק לאומי לרווחת הציבור כדי להגן על מקורות המים, ערכי הטבע,  ותשתיות המוביל מחד גיסא ולצורך הקמת פארק ארצי לטובת הציבור, למטרות נופש,פנאי,ספורט וכו'. תרומה לקהילה – מעורבות חברתית. הציבור זקוק לשטחים פתוחים לפנאי, ספורט ונופש בנגישות גבוהה.