תיק תכנון סטנדרטי לבריכות

 
 
  
  
כתב כמויות .pdfכתב כמויות
ריכוז נתונים לבריכות.pdfריכוז נתונים לבריכות
רשימת עבודות.pdfרשימת עבודות