ספקים

ספקים

מדיניות הרכש והלוגיסטיקה של חברת "מקורות" היא מהקפדניות והאיכותיות בארץ. כקבוצת המים הלאומית, "מקורות" פועלת לאבטחת איכות הציוד והמתקנים שבשימושה. 

ניהול הרכש בחברה הינו בהתאם לחוק חובת המכרזים והוא משקף מינהל תקין, שוויון הזדמנויות, אמינות ויעילות. במסגרת מדיניותה שואפת "מקורות" להרחיב את מעגל ספקיה תוך שיפור וייעול מערך האספקה והגברת בקרת האיכות וטיב המוצרים הנרכשים.

ספקי הקבוצה יכולים ליהנות משירותים באתר, המאפשרים גישה ישירה בנוגע לקשריהם העסקיים עם "מקורות". המערכות באתר פועלות בסביבת אבטחת מידע ויש לקרוא את הוראות השימוש בהן.

 

קישורים:


מערכת מידע המאפשרת לספקים ונותני שירותים לקבל מידע עדכני על מצב החשבוניות שהוגשו לקבוצת "מקורות".

 

 

הוראות מהנדס ראשי הינן אוסף ההנחיות וההוראות המחייבות של קבוצת "מקורות" בתחומי ההנדסה השונים.