קשרי משקיעיםמידע שימושי עבור משקיעים ובעלי עניין במקורות חברת המים הלאומית.
המידע כולל פרסומים, דיווחים והודעות לציבור מטעם מקורות.