מידע כללי

באנר מסמל פעילות בילאומית של מקורות
מידע כללי

"מקורות" הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה, הנמצאת תחת האחריות של משרד התשתיות, האנרגיה והמים. מתוקף חוק המים מוגדרת "מקורות" כחברת המים הלאומית ופעילותה כפופה לרשות המים - הרגולטור המפקח על פעילות חברת "מקורות" מטעם המדינה.

 

חברת "מקורות" נוסדה  בשנת 1937, טרם קום המדינה. מאז, ל"מקורות" תרומה לאומית מכרעת בהגשמת החזון הציוני והפיכתו למציאות בת-קיימא. התשתיות ומפעלי המים האדירים שהקימה החברה אפשרו למעשה את החיים בישראל ונתנו בכל עת מענה לכל המגזרים – משקי הבית, השדות החקלאיים והמפעלים התעשייתיים.

 

"מקורות" ראתה ורואה כצו לאומי את פיתוח המדינה, את הפרחת השממה ואת צביעתה של ישראל בירוק. ברוח החזון השכילה החברה לפתח ידע ויכולות ייחודים. על בסיס תהליכי תכנון קפדניים ומדויקים, הובילה "מקורות" לאורך השנים פתרונות אותם היא מיישמת בתשתיות, ביזמויות וביציקת תוכן ציוני אמיתי לכל טיפה.

 

במקביל לתשתיות ומפעלי המים, שהינם  הבסיס לקיומה של מדינה יציבה ומשגשגת, מתבצעת ב"מקורות" פעילות שוטפת לאספקת מים סדירה, אמינה ואיכותית. זאת מתוך תפיסה לפיה לא ייתכן מצב שבו לא יסופקו מים לכל חלקי הארץ, בהתאם לצרכים. 

 

עשייתה של "מקורות" מהווה פסיפס ייחודי של פעילויות, תחת קורת גג אחת, שאין דומה לו בעולם. פסיפס זה כולל את תחומי הליבה הבאים:


• אספקת מים
• ניהול משאבי המים
• איכות מים
• ביטחון מים
• התפלה

• פיקוד ובקרה מרחוק

• הידרולוגיה וקידוחים 
• השבת קולחים
• טיפול בשפכים
• הגברת המטר
• תפיסת שיטפונות
• מו"פ ופיתוח טכנולוגיות מים
• פיתוח בר-קיימא

• הבטחת רציפות תפקודית והמשכיות עסקית

 

החל משנת 2007 מהווה "מקורות" קבוצת חברות. בראש הקבוצה עומדת חברת האם "מקורות מים", העוסקת בניהול, ייצור ואספקת מים, השבת קולחים, התפלת מים מליחים ועוד.

במסגרת "מקורות מים" פועלות שתי חברות בנות:

 

 "מקורות פיתוח וייזום" - הזרוע הבין-לאומית של "מקורות"-יוזמת ומקדמת פרויקטים בתחום המים בישראל ובעולם. החברה, הפעילה בעשרות מדינות, מספקת שורה ארוכה של שירותי ייעוץ ותכנון. בין אלה: בדיקות היתכנות, ניהול פרויקטים, בנייה, תפעול ותחזוקה של מתקנים, הטמעת טכנולוגיות לצורך התייעלות תפעולית, ניהול והפעלה של מתקני טיפול בשפכים, הפעלת מתקני טיפול במים, מערכות מים מוניציפאליות, ביטחון מים ועוד.

 

• "שח"מ מקורות ביצוע" - הזרוע הביצועית של "מקורות"- מהחברות המובילות בארץ לביצוע תשתיות מים בתחומים הבאים: תכנון הקמה וביצוע של מערכות אלקטרו-מכניות לטיפול במים ושפכים, עבודות תשתית והנדסה אזרחית בתחנות שאיבה למים, שפכים וקולחים .
הנחת קווי מים עד לקוטר של "108, ביצוע קידוחים עד לעומק של 1,500 מטר, ביצוע שיקום קנה הקידוח לשיפור הספיקה, הקמה ושיקום ברֵכות ומאגרי מים, תכנון והקמה של מערכות טיפול במים ומערכות סינון, תכנון והקמה של מתקני התפלה ניידים ונייחים , תכנון ייצור והתקנה של לוחות חשמל מתח נמוך וגבוה ,תכנון ייצור והתקנה של משאבות מים עד לספיקות של 8,000 מק"ש, הגברת המטר.
 

קבוצת "מקורות" מספקת כיום כ-1.5 מיליארד מ"ק מים בשנה לכ-4,800 לקוחות ולכ -7 מיליון צרכני קצה, באמצעות 3,000 מתקנים ומעל ל-12,000 קילומטרים של קווי מים וצנרת. מתוקף הסכמים מדיניים עליהם חתמה ממשלת ישראל מספקת "מקורות" מים גם לרשות הפלסטינית וירדן. המבנה הארגוני של "מקורות" כולל את מטה החברה, שלושה מרחבי תפעול - הצפון, המרכז והדרום, חבל הירדן - ("המוביל הארצי"), וכאמור שתי חברות בנות - "שח"מ מקורות ביצוע" ו"מקורות פיתוח וייזום".

 

"מקורות" ניצבת בחזית טכנולוגיות המים ונמנית על 10 חברות המים המובילות בעולם. 

 

בצד עוצמתה התפעולית ומובילותה הטכנולוגית שומרת "מקורות" לאורך השנים על חוסן כלכלי. מאז שנת 2003 ברציפות מדורגת הקבוצה בדירוג האיתנות הפיננסית הגבוה ביותר, ilAAA, על ידי חברת המדרוג הבין-לאומית "מעלות Standard & Poor’s". הישג זה מצביע על האמון הרב לו זוכה "מקורות" בשוק המוסדי בישראל ועל התנהלותה המקצועית לטובת כלל תושבי המדינה. החוסן הכלכלי מאפשר ל"מקורות" לעמוד ביעדיה הלאומיים בכל עת ולהמשיך לפתח את משק המים בישראל. 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

סרטון תדמית מקורות