חזון "מקורות"

באנר המסמל תחומי פעילות של מקורות
חזון "מקורות"

"מקורות", חברת המים הלאומית של ישראל, רואה כצו לאומי את פיתוח הארץ ואת חיזוק חוסנה ההתיישבותי, הכלכלי, המדיני והביטחוני של מדינת ישראל, באמצעות קידום פיתוח משק המים ומתן פתרונות מיטביים, אמינים ואיכותיים בראייה כלל ארצית, למען הדורות הבאים.
ברוח חזון זה מחויבת "מקורות" להרחיב כל העת את הידע המקצועי שלה ואת יכולותיה הייחודיות ולמנף את החדשנות  הטכנולוגית המאפיינת אותה, תוך הקפדה על מקצועיות, יעילות, מסירות וחתירה מתמדת למצוינות.סרטון תדמית מקורות