שליחות לאומית

באנר מים זורמים מצינור
80 שנות ניסיון, ידע ומקצוענות לטובת פתרון משבר המים

"מקורות" מגשימה לאורך למעלה מ-80 שנים את ייעודו של המפעל הציוני. מתוך שליחות ואחריות לאומית השכילה החברה לפתח ידע ויכולות ייחודים בעולם ולצקת תוכן ציוני לכל טיפה. כך היה  טרם קום המדינה וכך גם בשנים האחרונות, בעקבות משבר המים האחרון. קבוצת "מקורות" מקדמת במסגרת תכנית חומש שורה של פרויקטים מורכבים בהיקף של כשישה מיליארד ₪,  כדי לתת מענה מיטבי לצרכיה של ישראל. זאת לצורך הבטחת אספקת מים באמינות ובאיכות לכל רחבי המדינה, בהווה ובעתיד.

 

סרטון תדמית מקורות