עובדות ונתונים מרכזיים

באנר כדור הארץ בצורה של טיפת מים
עובדות ונתונים מרכזיים

אספקת מים שנתית

• "מקורות" מספקת כ-80% ממי השתייה בישראל וכ-70% מסך צריכת המים השנתית בישראל
• כמות המים השנתית שמספקת "מקורות" הינה כ-1,500 מיליארד מ"ק  מים
• "מקורות" מספקת מים גם לירדן ולרשות הפלשתינית מתוקף הסכמים מדיניים עליהם חתמה ממשלת ישראל
• "מקורות" מטפלת בכ-30% מהשפכים בישראל
• כ-60% מהקולחים המושבים בישראל מנוצלים על ידי "מקורות"
• "מקורות" מפעילה 35 מתקנים להתפלת מים מליחים ומי ים,  המספקים מי שתייה איכותיים בהיקף של כ-40 מיליון מ"ק בשנה
• "מקורות" מגבירה את כמות המשקעים בצפון בשיעור של 10%-15% בממוצע רב שנתי
• "מקורות" מנצלת בממוצע כ-25 מיליון מ"ק מי שיטפונות בשנה, לשיפור מאזן משק המים
• "מקורות" בונה את המתקן להתפלת מי ים באשדוד, שיוסיף כל שנה כ-100 מיליון מ"ק למערכת המים הארצית
• הפחת התפעולי של "מקורות" נמוך מאוד ועומד על פחות מ-3% מהמים המובלים בשנה

 

לקוחות 

כ-4,800 רשויות מקומיות, תאגידי מים, חקלאים, קיבוצים, מושבים ומפעלי תעשייה

 

צרכני קצה

למעלה מ-7 מיליון

 

איכות המים

"מקורות" הקימה ומתפעלת את "מפעל הסינון המרכזי" – מהגדולים ומהמורכבים מסוגו בעולם. המפעל מסנן את מי "המוביל הארצי" ומביאם לרמת איכות העולה על התקנים המחמירים. יכולת הסינון של "מפעל הסינון המרכזי" כ-500 מיליון מ"ק מים בשנה                                                                                                                              
6 מעבדות לבדיקת איכות מים בפריסה ארצית: מעבדה מרכזית ב"אתר אשכול" ו-5 מעבדות אזוריות

 

מספר בדיקות של פרמטרים של איכות מים המבוצעות בשנה: כ-271,000
מס' דגימות מים בשנה: כ-71,000

 

 

אחריות חברתית סביבתית

"דירוג מעלה" לשנים 2012-2020 בתחום האחריות החברתית-סביבתית העניק ל"מקורות" דירוג "פלטינה", שהינו הגבוה ביותר

 

נתונים טכניים

מספר מתקנים להפקה, לאספקה ולאיכות מים:  3,000
מספר תחנות שאיבה:691

מספר יחידות שאיבה בתחנות: 2,565
מספר קידוחים: 1,200
מספר בריכות: 730 ברֵכות, בנפח 500 מ"ק ומעלה
מספר מאגרים: 104
אורך קווי מים: 12,000 ק"מ
מספר מרכזי תפעול ובקרה: 10

מספר מתקני התפלה: 35
מספר מתקני סינון: 8
מספר מכוני טיהור שפכים והשבת קולחים : 13
מספר מתקנים לטיוב, חיטוי וטיפול במים: 800

 

נתונים כספיים  

"מקורות" שומרת לאורך השנים על איתנות פיננסית מרשימה: הקבוצה מדורגת מאז 2003  ברציפות בדירוג האשראי הגבוה ביותר ilAAA . הדירוג, אשר מתבצע על ידי חברת דירוג האשראי "מעלות Standard & Poor’s", משקף את חוסנה הכלכלי של "מקורות", את האמון הרב בה מצד גורמים מוסדיים מרכזיים במשק הישראלי ואת החוזק שלה בתחום ההפקה, ההולכה ואספקת מים. נתונים אלה מאפשרים בין השאר לקבוצה לממן את ההשקעות האדירות בפיתוח תשתיות ותכניות לקידום משק המים בישראל. 

                                                       

              
                                   

סרטון תדמית מקורות