מועצת המנהלים

מועצת המנהלים

  

 

  

יו"ר דירקטוריון "מקורות"

מרדכי מרדכי 

תפקידים קודמים: מנכ”ל משרד הבינוי והשיכון; מנכ”ל משרד התקשורת; יו”ר ומנהל הרשות לשירותים ציבוריים - מים וביוב; מנכ”ל משרד הפנים; מנכ”ל משרד הרווחה; משנה למנכ”ל עיריית ירושלים; סגן גזבר עיריית ירושלים (לתקציבים).

תפקידים נוספים: יו"ר דירקטוריון "מקורות פיתוח וייזום בע"מ"

השכלה:תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים - האוניברסיטה העברית

 

                 

חבר בדירקטוריון "מקורות"

אבי וינטר

 

חברה בדירקטוריון "מקורות"

יפה ויגודסקי

 

חברה בדירקטוריון "מקורות"

מיכל רוזנבוים

                       

חברה בדירקטוריון "מקורות"

נעמי אנוך

                       

חברה בדירקטוריון "מקורות"

שוש צאיג