נתוני צריכת המים בישראל

נתוני צריכת המים בישראל

"מקורות" מספקת כ- 70% מהמים בישראל וכ- 80% מהצריכה הביתית.  מתוכם  מים שפירים (כ-1,100 מליון מ"ק), מים מליחים (כ-120 מליון מ"ק) וקולחים (כ-230 מליון מ"ק). 

ממוצע הצריכה הביתית נע בין 230 - 100 ליטר לנפש ליום.  צריכת המים הביתית כוללת מים לשתייה, הורדת מים בשירותים, אמבטיה ומקלחת, בישול והדחת כלים, כביסה וגינון.
ביחס לעשור הקודם, חל גידול של כ- 23.3% בצריכה הכללית של המים. הגידול המשמעותי ביותר היה בצריכה הביתי – גידול של כ- 95% בעוד שהצריכה התעשייתית גדלה ב- 4.3% בלבד ואילו הצריכה החקלאית קטנה ב- 9.4%  עקב הקיצוץ בהקצבות המים לחקלאות.
הסיבות לגידול בביקוש למים :

  •  גידול באוכלוסיה
  •  גידול ברמת החיים  
  •  גידול בצריכה במגזר הערבי והבדואי
  •  גידול באספקת המים לרשות הפלסטינאית וירדן

"מקורות" משקיעה משאבים רבים בניהול יעיל של מקורות המים בישראל, במגוון אמצעים טכנולוגיים מהמתקדמים בעולם וכן פועלת להרחבת ובניית קווי מים ולחיבורם של יישובים חדשים למערכת מים הארצית. כל זאת, לצורך עמידה בצריכה ואספקת מים באמינות ואיכות.