חקלאות ברמת הגולן

תכנית אב לחקלאות ברמת הגולן

"מקורות", בשיתוף עם רשות המים, מקדמת בימים אלו תכנית אב לאספקת מים לחקלאות בצפון רמת הגולן. התכנית תאפשר להגדיל את הקצבות המים לחקלאים הדרוזים ולבנות ברֵכות ומאגרים חדשים ברמה. עם השנים התרחבו שטחי הנטיעה של הדרוזים. שטחי החקלאות המעובדים נפרסים היום על פני 20,000 דונמים. על מנת ליצור מקורות מים נוספים מתכננת "מקורות" להקים מאגר מים באזור אלרום, שיתמלא בעיקר משדה קידוח המים "מנצורה", אותו קדחה החברה במסגרת פרויקט "קידוחי הבצורת". התכנית כוללת בניית שתי ברֵכות מים באזורים הגבוהים. הברכות תאפשרנה להגדיל את לחץ המים ואת אפשרויות ההשקיה ממקורות המים החדשים המפותחים באזור, ובכך תשפרנה עוד יותר את אמינות אספקת המים לחקלאי האזור. הרוב המוחלט של אספקת המים לחקלאות בכל רמת הגולן מושתת על מאגר "ברכת רם".


כמות המים באזור מוגבלת וקיים פער גדול בין הקצבות המים הנמוכות לבין כמות המים הנדרשת לגידולים החקלאיים. מקורות המים החדשים שפותחו ומפותחים, יאפשרו להפוך את מאגר "ברכת רם" למקור המים הראשי והמשמעותי לחקלאות ברמת הגולן.