אספקת מים לאזורים מרוחקים

אספקת מים לאזורים מרוחקים

כדי לתת מענה לאזורים שאינם מחוברים למערכת המים הארצית, מפעילה "מקורות" במקביל מערכות אספקה קטנות יותר. אלה מערכות אזוריות, המבוססות על הפקת מים מקידוחים מקומיים בלבד. "מקורות" מתגברת את כמויות המים המופקים מהקידוחים באמצעות שורה ארוכה של פעולות כמו הפעלת מערכות התפלה מתקדמות, מִחזור מים ותפיסת מי שיטפונות. כך לדוגמה בערבה. "מקורות" מפעילה באזור למעלה מ-100 קידוחים בו-זמנית, בעומקים של עד 1,500 מטר! בעזרת קידוחים אלה מספקת את משאב החיים והפיתוח, המים, להתיישבות ולחקלאות בחבל הארץ הצחיח.  זאת בנוסף לעשרות תחנות, ברֵכות, מתקני התפלה, מתקני טיפול במים וקווי מים לאורך של יותר מ-1,000 ק"מ. הודות למערך זה מנצלת "מקורות" כל טיפת מים ומביאה את המים לאיכות מיטבית לצורכי שתייה וחקלאות בכל נקודת התיישבות בערבה. כך למשל, בזכות המים שמפיקה "מקורות" מקידוחים והבאתם למים איכותיים לשתייה והשקיה, כ-500 משפחות מהמושבים הנמצאים במרחב "ערבה תיכונה" - עידן בצפון ועד פארן בדרום -  מתפרנסות מחקלאות ומשווקות את התוצרת שלהן בעולם.

 

מאמציה של "מקורות" מסייעים אם כן בהרחבת מפעל ההתיישבות הציוני בפריפריה, בפיתוח יישובים חדשים ובקליטת מתיישבים נוספים. פעולות דומות מבצעת "מקורות" ברמת הגולן ובעמק הירדן, כדי להגביר את מצאי המים ליישובים.