הקטנת פחת מים

הקטנת פחת מים

"מקורות" פועלת כל העת להקטנת הפחת במערכות המים שלה, והיא נחשבת לבעלת שיא עולמי גם בתחום זה. שליטתה התפעולית הגבוהה באה לידי ביטוי בשיעור הנמוך של פחת מים, העומד על פחות מ-3% מהמים שמספקת הקבוצה!

 

במדינה כמו ישראל, אשר שוכנת על ספר מדבר וכל קוב מים תורם להקמת עוד יישוב וחממה ומאפשר נטיעת שדה חקלאי נוסף, "מקורות" מחויבת לשמור ולנצל כל טיפת מים. פחת מים נמוך תורם באופן ישיר להגדלת כמויות המים הזמינות, אך לא רק. התרומה מתבטאת בהיבטים נוספים כגון חיסכון במים, צמצום ישיר בצריכת האנרגיה, שיפור איכות הסביבה והפחתת כמות פלטת גזי חממה. כל זאת מתוך ראייה תפעולית ואחריות סביבתית כאחת.

 

על מנת לספק את כל הצרכים של תושבי המדינה - שתייה, חקלאות ותעשייה - מפעילה "מקורות" למעלה מ-12,000 ק"מ  קווי מים מסוגים שונים, בהתאם לצרכים הלאומיים. הקווים משמשים להולכת מים באיכויות שונות: מים שפירים, מים מליחים, מים שעברו התפלה, מי קולחים ועוד.

 

לאתגרים תפעוליים מורכבים אלה נותנת "מקורות" מענה באמצעות שורה של פעולות, ביניהן:

 

• אחזקת קווי מים – קווי המים של "מקורות" מונחים כמארג המרשת t, כל הארץ. הם מופעלים בתנאי עבודה קשים ומורכבים הכוללים עומסים כבדים על הצינורות מבחוץ ומבפנים. חלקם טמונים באדמה וחלקם עיליים. חלקם אף חוצים נחלים, כבישים, מסילות ברזל, גשרים ותשתיות שונות. לצורך הפעלה, מדידה ואבטחת פעילותם של הקווים משתמשת "מקורות" במגוון אביזרי פיקוד ובקרה הידראוליים ואלקטרו-מכאניים המותקנים לאורכם, תוך הקפדה על איכות חומרי גלם, ביצוע ברמה גבוהה ופיקוח הדוק. כדי להבטיח את אמינות אספקת המים מפעילה "מקורות" במקביל מערכת קריאה מרחוק של מדי מים (AMR). המערכת מאפשרת לקבל בזמן אמת התרעות על חבלות, גנֵבות מים, אירועים חריגים וכל כשל אחר בתחום מערכת אספקת המים.

 

 מניעת קורוזיה בקווי מים – כשלים בתפעול עלולים להיגרם כתוצאה מנזקי קורוזיה בצנרת ההולכה. לכן משקיעה "מקורות" מאמצים מיוחדים בגיבוש ופיתוח פתרונות למניעת אותם כשלים. במסגרת מאמציה שוקדת הקבוצה על פיתוח מודלים מתקדמים לחקר כשלים, לאיתור חומרים הנדסיים חדשים המונעים קורוזיה ולפיתוח טכנולוגיות חדשות למניעתה. 

 

• תפעול מאגרי מים – ל"מקורות"  מערך של כ-90 מאגרי מים בפריסה ארצית, המשויכים על פי מקור המים הנאגרים בהם ועל פי ייעודם. המאגרים מאפשרים ניהול משאבי מים באופן יעיל, חכם וגמיש.

 

• מודלים לתפעול יעיל של מקורות ומערכות המים - "מקורות" מיישמת מודלים חכמים לתפעול אופטימאלי של מערכת אספקת המים. מטרת המודלים להגיע לאופטימיזציה של אמינות אספקת המים, חיסכון אנרגטי ומינימום איבודי מים כתוצאה מחלחול והתאיידות במאגרים.

 

"מקורות", אשר משיגה כאמור את שיעור פחת המים הנמוך בעולם, לא מסתפקת בשורה של הפעולות המבוצעות על ידה כיום. הקבוצה מציבה לעצמה כיעד השגת פחת מים נמוך עוד יותר בשנים הבאות.