מקורות המים

 

"מקורות" מספקת כ-80% מצריכת המים השנתית בישראל לכל המגזרים. מדי שנה מספקת הקבוצה כ-1.5 מיליארד מ"ק מים לכ-4,800 לקוחות ולכ-7 מיליון צרכני קצה בכל רחבי הארץ, באמצעות תפעולם של כ-3,000 מתקני מים ומעל ל-12,000 ק"מ של קווי מים. מתוקף הסכמים מדיניים שעליהם חתמה ממשלת ישראל מספקת "מקורות" מדי שנה מים גם לרשות הפלסטינית וירדן.

 

כדי לספק את צורכי משקי הבית, החקלאות והתעשייה בישראל, מפיקה "מקורות" מים  מהטבע וממקורות חלופיים.

 

מקורות מים טבעיים:

 

מקורות מים עיליים - מים עיליים הינם מים זורמים או עומדים, הנמצאים בגובה פני הקרקע ומשמשים לשאיבת מי שתייה. מקורות המים העיליים בישראל הם הכנרת ומספר מעיינות

 

מי תהום - בישראל ישנם שני מוקדים מאגרי מי תהום עיקריים: אקוויפר ההר ואקוויפר החוף. התחדשות המקורות הללו תלויה במי הגשמים המחלחלים אל הקרקע ומצטברים במאגרים התת-קרקעיים. בנוסף קיימים אקוויפרים של מים מליחים המשמשים בעיקר לחקלאות והתפלה באזור הנגב והערבה.

 

 מקור המים  סך הכול אספקה שנתית (נכון לשנת 2012)
 הכנרת כ-193 מיליון מ"ק מי שתייה
 אקוויפר החוף, אקוויפר הר וכ-550 קידוחים  כ-440 מיליון מ"ק מי שתייה
 מעיינות טבעיים  כ-25 מיליון מ"ק מי שתייה
מים עיליים + שיטפונות     כ-97 מיליון מ"ק מי שתייה
 מים מותפלים  כ-353   מיליון מ"ק מי שתייה

 

 

מקורות/משאבי מים חלופיים בולטים:

 

מי ים מותפלים - אלה מים אשר לאחר התפלתם וטיפול נדרש בהם, יכולים להוות מקור בעל ערך עצום של מים לשימושים שונים, בעיקר לשתייה. מסיבה זו משקיעה "מקורות" משאבים ניכרים בפיתוח טכנולוגיות  מים ומתקנים להתפלת מים.

 

 התפלת מים מליחים – מקורם של מים אלה במאגרים טבעיים תת קרקעיים, המצויים עמוק בבטן האדמה, כמו אקוויפר ההר ואקוויפר החוף.  "מקורות" שואבת את המים ומתפילה אותם לאיכות הראויה לשימושי משקי הבית או החקלאות. באזורים מרוחקים בישראל, דוגמת הערבה והנגב, התפלת מים מליחים ממאגרים מקומיים היא מקור אספקת המים המרכזי להתיישבות מבוססת חקלאות.
       
קולחים - מים שמקורם בשפכים, אשר עברו טיפול ובכך הוכשרו לניצול חוזר, בעיקר לחקלאות ולתעשייה. מִחזור המים מאפשר חיסכון משמעותי למשק המים בישראל ולהפניית יותר מים הראויים לשתייה (שפירים) למשקי הבית.