ניהול ואספקת מים - מידע כללי

ניהול ואספקת מים

האתגר הגדול המלווה את "מקורות" מיום היווסדה הוא אספקת מים סדירה באמינות ובאיכות מיטבית לכל תושבי מדינת ישראל. באמצעות ניהול אינטגרטיבי של מקורות המים ומתן פתרונות לעתיד, בראייה כלל ארצית, "מקורות" מצליחה לעמוד באתגר המורכב ומצליחה לתת מענה רחב היקף לצריכה ההולכת וגדלה של מים. הצלחתה נובעת מהמקצועיות, הידע והניסיון שצברה לאורך שנות פעילותה.

 

"מקורות" ממצה את פוטנציאל הפקת המים ממקורות טבעיים מחד, ומספקת פתרונות חדשים להגדלת כמויות המים הקיימות מאידך. התוצאה: מפסגות החרמון ועד לקצה הערבה, לחוות בודדים בנגב, ממש כמו לערים הגדולות, 365 ימים בשנה  - המים של "מקורות" מגיעים לכל ברז מים בבתים, בחקלאות ובתעשייה בישראל.