המוביל הארצי החדש

המוביל הארצי החדש

החל משנת 2014 תשתנה מפת אספקת מי השתייה בישראל. המחסור במים במדינה הוביל את "מקורות"  להקים את "המוביל הארצי החדש". זוהי מערכת מים חדשה שתאפשר לבסס את רוב צריכת המים  בישראל בשנים הבאות על מי ים מותפלים, שאותם יקלוט "המוביל הארצי החדש" מחמשת מתקני ההתפלה שלאורך הים התיכון. בנוסף ישתנה כיוון אספקת המים במדינה: לא עוד מצפון לדרום, כי אם  ממערב לכל הכיוונים בו-זמנית, תוך חיבור אזורים מרוחקים שלא היו מחוברים עד היום למערכת המים הארצית. עם השלמתו ב-2014 יוסיף "המוביל הארצי החדש" כ-630 מיליון מ"ק מים כל שנה למערכת המים הארצית ובכך תוביל "מקורות" את מדינת ישראל למציאות מים חדשה. להלן פירוט הקליטה והאספקה של מי הים המותפלים על-ידי "מקורות" באמצעות "המוביל הארצי החדש": 

 

 המתקן סך הכל אספקה שנתית תחילת אספקת המים
 אשקלון 120 מיליון מ"ק מי שתייה 2005
פלמחים  90 מיליון מ"ק מי שתייה 2007 (שלב א') ו-2013 (שלב ב')
חדרה 145 מיליון מ"ק מי שתייה 2009
שורק 150 מיליון מ"ק מי שתייה 2013
אשדוד 100 מיליון מ"ק מי שתייה 2014