העתיד כבר כאן

העתיד כבר כאן
"המוביל הארצי החדש" - פרויקט התשתית הלאומי אדיר הממדים אשר מקימה "מקורות" בימים אלה - יוביל למהפכה של ממש במשק המים בישראל בשני מישורים : במישור הראשון -  צריכת המים בשנים הבאות תתבסס על מי ים מותפלים, אותם  קולטת "מקורות" ממתקני ההתפלה שלאורך חוף הים התיכון ומשלבת במערכת המים הארצית. במישור השני מתבטאת המהפכה בשינוי כיוון אספקת המים בישראל: לא עוד מצפון לדרום אלא ממערב, מהים, לכל הכיוונים: מזרח, צפון, מרכז ודרום. ישראל נכנסת למציאות מים חדשה.
 

עם השלמת הקמתו של "המוביל הארצי החדש" וחיבור המתקנים להתפלת מי ים המוקמים לאורך החוף למערכת אספקת המים הארצית, יתבססו 75% מהצריכה הביתית על מי ים מותפלים, ולראשונה בישראל יתאפשר להתחיל ולשקם את מאגרי המים הטבעיים במדינה.

 

חיבור מתקן ההתפלה חדרה למערכת המים הארצית 

 
חיבור מתקן ההתפלה בחדרה למערכת המים הארצית היה השלב ראשון בפרויקט הדגל של "מקורות" - "המוביל הארצי החדש". חיבור המתקן למערכת הארצית כלל הנחת קווים בקוטר "80, הקמת מאגר עם כיסוי צף בנפח 90 אלף מטר קוב, תחנות שאיבה ומערכות ניטור. במסגרת חיבור מתקן ההתפלה בחדרה ל"מוביל הארצי החדש" התגברה "מקורות" על אתגרים טופוגרפיים, תשתיתיים וטכנולוגיים, ויצרה מודל מוצלח שמיושם בחיבור מתקני ההתפלה הנוספים.
 
מתקן התפלה בחדרה מספק 127 מליון מ"ק מים מותפלים בשנה.

 

חיבור מתקן התפלה שורק למערכת המים הארצית

 

לצורך קליטת המים המותפלים מהמתקן בשורק המוקם בימים אלה, הקימה "מקורות" שתי ברֵכות בטון בנפח של 75,000 מ"ק כל אחת. המים שיישאבו יעברו את הטיפולים הדרושים ובאמצעות תחנת שאיבה יוסנקו למערכת המים הארצית בקווים לאורך 20 ק"מ.
בשלב הראשון יוכל המתקן להתפיל כ-150 מיליון מ"ק מים בשנה ובשלב השני מתוכנן המתקן  להתרחב  ולהתפיל עד כ-300 מיליון מ"ק מים בשנה.

 

הקמה וחיבור מתקן ההתפלה אשדוד למערכת הארצית

  
במסגרת הקמת "המוביל הארצי החדש" מבצעת קבוצת "מקורות" פרויקט קליטת המים המותפלים מהמתקן להתפלת מי ים באשדוד, שמקימה חברת הבת  "מקורות פיתוח וייזום". הפרויקט כולל קווים בקוטר "80-"100 מאגר עם כיסוי צף, תחנות סניקה ומערכות ניטור. המים הנשאבים עוברים טיפול ומוסנקים למערכת המים הארצית.
 המתקן להתפלת מי ים באשדוד יספק 100 מיליון מ"ק מים מותפלים בשנה.
חברת "שח"מ מקורות ביצוע" מבצעת את פרויקט החיבור.

 

חיבור מתקן התפלה אשקלון למערכת הארצית 

 
במסגרת הקמת "המוביל הארצי החדש" קולטת קבוצת "מקורות" את המים המותפלים מהמתקן להתפלת מי ים באשקלון ומעבירה אותם למערכת המים הארצית. הפרויקט כולל מערכת תשתיות לקליטת המים המותפלים מהמתקן באשקלון, תחנת שאיבה, מאגר תפעולי מכוסה בכיסוי צף ומערכת טיפול במים.
המתקן מספק 120 מיליון מ"ק מים מותפלים בשנה.
חברת "שח"מ מקורות ביצוע" מבצעת את פרויקט החיבור.


חיבור מתקן התפלה פלמחים למערכת הארצית 

 
במסגרת הקמת "המוביל הארצי החדש" מבצעת קבוצת "מקורות" את הפרויקט קליטת המים המותפלים מהמתקן להתפלת מי ים בפלמחים. הפרויקט כולל תחנת שאיבה, מערכת שאיבה של 3 משאבות, קו מחבר ל"קו ירקון מערבי" בקוטר "54 ובאורך 5 ק"מ 100, ומתקני טיפול במים. הפרויקט כלל חציית כביש 4 וכביש גישה לקיבוץ פלמחים, חציית נחל שורק (חצייה עילית) ושיקום נופי.
המים הנשאבים עוברים טיפול ומוסנקים למערכת המים הארצית.
המתקן מספק 90 מיליון מ"ק מים מותפלים בשנה.
חברת "שח"מ מקורות ביצוע" מבצעת את פרויקט החיבור.