איכות וניהול סיכונים

 

איכות

 

קבוצת "מקורות" מתמודדת בשנים האחרונות עם תמורות ושינויים. שינויים אלו מחייבים את הקבוצה להגדיר יעדים שאפתניים לקידום הפיתוח ולאמץ כלים חדשים שיאפשרו לה לממש יעדים אלו, וכדי שתמשיך להיות קבוצה מובילה במשק המים בארץ ובעולם.

 

הההתמודדות עם תחרותיות הולכת וגוברת בארץ ובעולם, הכוללת רגולציה במגוון רחב של תחומים וטכנולוגיות מתפתחות, מחייבת התייעלות ושיפור תהליכים מתמיד.

 

 

מערך האיכות שהוקם בחברה, מעמיק את פעילותו ומתבסס על מדיניות האיכות של "מקורות",  שאושרה על ידי המנכ"ל והנהלת החברה. בבסיסה, מחויבות הארגון והעובדים ל"איכות במקור, שתקנה ערך גבוה ותחרותי למוצר, לפרויקט, לתהליכים ולשירותים, ככלי תומך במימוש אסטרטגית החברה".

 

על מנת לממש את מדיניות האיכות הוחלט להתמקד בשלב המיידי בשני יעדים עיקריים:


 

1. התעדת חברת מקורות ל"תו הזהב"

 

תו הזהב" כולל התעדה ל-3 תקני איכות: 

 

• ISO 9001 – תקן איכות
 - התקן מהווה מרכיב יסודי בתשתית האיכות של הקבוצה ושלב ראשון בהטמעת מערכת האיכות הכוללת לקבוצה כולה. 
 -  ישום התקן יקדם תרבות ארגונית של איכות ומצוינות תוך ראייה רוחבית ומימוש הליך של שיפור מתמיד בתהליכים ועמידה בתקינה וסטנדרטיים בין-לאומיים.


• OSHAS 18001 – תקן בטיחות ואיכות תעסוקתית
הובלה וקיום תהליך לשיפור מתמיד בבטיחות באמצעות: ייעוץ, הנחיה,  הכשרה, ביקורת פנים ארגונית, למידה מאירועים, שקיפות, פיתוח, הטמעה של שיטות וכלים מתקדמים, על מנת להבטיח את שלום העובדים, הקבלנים והמבקרים באתרי החברה.


• ISO22301 – המשכיות עסקית ורציפות תפקודית
יצירת מערכת ניהול, אשר תבטיח המשכיות עסקית ורציפות תפקודית של פעילויות הליבה החיוניות בעת חירום או מצב משברי וחזרה מהירה לשגרת פעילות, תוך קיום ממשקי הפעילויות עם ספקים, רשויות וצרכנים ובהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים, תוך הקצאת המשאבים הנדרשים ב"מקורות".

 

2. הבטחת איכות ובקרת איכות

 

כלי נוסף זה מאפשר את מימוש יעדי הארגון לתרבות של איכות ושיפור מתמיד באמצעות ליווי תהליכים על ידי מערכת הבטחת איכות באופן מתמיד תוך זיהוי פערים ואי התאמות, תיעוד ונקיטה בפעולות מתקנות.
בשלב המיידי הבטחת האיכות תחל בתחום הפרויקטים בפיתוח ובאחזקה, תוך הטמעה של בקרת האיכות כחלק בלתי נפרד מביצועו של הפרויקט. 

בנוסף לתחומים אלו, אנו נמצאים בימים אלו בעיצומו של פרויקט ארצי להטמעת ERP של SAP המתבצע במספר שלבים, בפריסה רב שנתית, ויתמוך בסופו של דבר בכל פעילויות קבוצת "מקורות" לרבות מערך האיכות.

 

מערך האיכות הארגוני והכלים הממוחשבים המתקדמים, הם ארגז הכלים של קבוצת "מקורות". קבוצת "מקורות" ממשיכה לצעוד לעידן של התייעלות, הצלחה ומצוינות.


ניהול סיכונים


ניהול סיכונים הוא כלי ניהולי חשוב שנועד לתת ערך לבעלי העניין הרלוונטיים בארגון ולסייע להם למלא את תפקידם, ייעודם והמטרות שלשמם הם מונו כמנהלים, עובדים ונותני שירות בארגון.


יחידת ניהול סיכונים היא הגוף המקצועי ב"מקורות" המגדיר את הכלים והשיטות ליישום הנושא בקבוצה. כחלק מהתוכנית האסטרטגית של הקבוצה ומיצוב תחום ניהול הסיכונים כנושא בעל חשיבות להנהלת הקבוצה, עבר התחום לאחריות אגף אמ"ן (איכות, מערכות מידע וניהול סיכונים).


תחום ניהול הסיכונים נחשב כמקצוע חדש יחסית בעולם וב"מקורות" (שקיימת כבר מעל 77 שנה)  וככזה מחייב ומעורר קשב ניהולי של קברניטי הקבוצה ותהליכי הטמעה חוצי קבוצה.


תהליך ניהול הסיכונים מסייע לקדם פעילויות תוך הבנה ומודעות לסיכונים שעשויים להשפיע על מימוש הפעילות ש"מקורות" מבצעת.  ידע זה, נחלת כל גורמי בקבוצה, מאפשר  לצפות לעתיד ולהתכונן מבעוד מועד עם תוכניות מגרה לטיפול בסיכון במקרה בו יתממש לאירוע. זהו כלי ניהולי בפעילותה השוטפת של החברה.


התממשות סיכונים רבים לאירועים יכולה להימנע ואחרים יכולים להסתיים בתוצאות קלות כתוצאה מבחינת הדברים באופן מקצועי, אמין ומוקדם דיו. כמובן שלא ניתן למנוע את התממשות כלל האירועים לחלוטין, אך תהליך ניהול סיכונים מקיף מפחית את הנזק של תוצאות האירוע ומעמיד את מנהלי החברה וקברניטיה, בנקודת מוצא טובה יותר בעת בדיקת האירוע.


שלב בדיקת האירוע נועד להפיק לקחים במטרה למנוע את הישנות האירוע ולהוות מקור לשיפור מתמיד של החברה ("תחכים"- בואו נהיה חכמים יותר בפעם הבאה).

 
החברה הגדירה מדיניות לניהול סיכונים שמפרטת את מחויבותה כדלקמן:

 
"קבוצת"מקורות" מחויבת לביצוע תהליך ניהול סיכונים בכל פעולותיה על מנת להבטיח את המשכיות הפעילות, תוך מילוי ייעודה, השגת יעדיה ומטרותיה בשגרה ובחירום, תוך צמצום מתמיד של חשיפה לסיכונים ונזקיהם".

.
ניהול סיכונים הוא חלק מהתרבות הארגונית והניהולית בקבוצה, גורם בעל משקל בכל פעילויותיה וכלי תומך החלטה שלה.התחום כולל בין היתר סיכונים תפעוליים, סיכונים אסטרטגיים, סיכונים פיננסיים וסיכוני רגולציה וציות, הן בעת עבודה שגרתית והן בביצוע פרויקטי פיתוח כגורם מלווה למימוש תכנית הפיתוח של החברה.