תוכנית החומש של "מקורות"

תוכנית החומש של "מקורות"

ישראל ממוקמת באזור אשר מחסור בולט במים הוא ממאפייניו המרכזיים.  מאפיינים נוספים הם התופעות האקלימיות השוררות באזור, כדוגמת שבע שנות בצורת רצופות אשר פקדו לאחרונה את המדינה והעצימו מחסור זה. אך לא רק בישראל מתמודדים עם משברי מים. מסתבר שזוהי בעיה עולמית, שמשותפת למדינות רבות.

 
כדאי לדעת: על פי נתוני האו"ם, לכ-1.1 מיליארד איש מתוך כ-6.6 מיליארד בני אדם ברחבי העולם, אין כיום גישה למים הראויים לשתייה.  עוד עולה מאותם נתונים כי המשבר במשק המים העולמי צפוי רק להחריף: עד שנת 2025 תיווצר מצוקת מי שתייה בלמעלה ממחצית ממדינות העולם. בשנת 2050, כאשר אוכלוסיית העולם תגיע לכ-9.1 מיליארד נפש, המשבר צפוי להגיע לשיא בעיקר במדינות המתפתחות, שהן הסובלות העיקריות ממשבר המים: מדינות אפריקה, דרום אמריקה ומערב אסיה. תחזיות האו"ם מצביעות על כך שבשיא המשבר אחד מכל ארבעה אנשים יחיה במדינה שתסבול ממחסור חלקי או קבוע במי שתייה.

 
עד כמה המשבר עמוק יעידו הסיבות הרבות שהביאו לתחזיות העגומות. אותן סיבות כוללות, בין השאר:


• ירידה ניכרת בכמויות הגשמים, שהביאה לבצורת מתמשכת בחלקים נרחבים בעולם
• ניהול לקוי של משאבי מים זמינים
• חדירת מי ים לאקוויפרים עקב ירידת מפלס מי התהום
• המלחת מאגרי מים טבעיים ובארות כתוצאה משאיבת יתר
• גידול באוכלוסייה ועלייה ברמת החיים, שהביאו לעלייה בצריכת מים
• זיהום מקורות מים על ידי שפכים שאינם מטופלים (תעשייתיים בעיקר)


בישראל המצב שונה. למרות תנאי הפתיחה הקשים והבצורת הממושכת, תמיד, בכל תנאי וזמן מגיעים המים באמינות ובאיכות לכל רחבי המדינה. הניסיון, הידע והמקצוענות של "מקורות", המתבטאים בניהול משאבים ומקורות המים בצורה אחראית ומתוך ראייה לאומית כוללת, מאפשרים את המשך הפיתוח וצמיחת משקי הבית, החקלאות והתעשייה, מפסגות החרמון ועד לקצה הערבה, 365 ימים בשנה.


"מקורות" פועלת בראש ובראשונה להבטיח אספקת מים לתושבי המדינה באיכות מיטבית, בזמינות ובכמות הנדרשת. לצורך כך מקדמת הקבוצה תוכנית חומש, בהיקף של כשישה מיליארד ₪. התוכנית כוללת שורה של פרויקטים בעלי השפעה מכרעת, במטרה לתת מענה מיטבי לצרכים הלאומיים, בהווה ובעתיד.