מערכות מידע

מים זה לא מובן מאליו, בשביל מים, צריך גם מחשוב!

על מנת לספק מים מדן ועד אילת, למעלה מ-75 שנה, צריך לא רק צינורות, מערכות סינון, אנשים וציוד אלא גם מערכות מחשוב אמינות בכל תחומי הפעילות של החברה.

 

מערך המחשוב והתקשורת של "מקורות", פרוס בכל רחבי הארץ ונותן מענה תפעולי ללמעלה מ- 3000 מתקני אספקת מים בפריסה ארצית, כ-5000 לקוחות ומעל ל- 2200 עובדי "מקורות". ה- Data Center המרכזי נמצא במטה החברה בתל אביב .

 

יחידת מערכות המידע ב"מקורות", מנהלת עשרות  מערכות מחשוב בכל תחומי פעילות החברה. היחידה אחראית למתן מענה לצרכים העסקיים המשתנים של החברה ולהתאמת מערכות המידע לשינויים העוברים על "מקורות" בשנים האחרונות, תוך שמירה על אינטגרציה ושלמות המידע, זמינותו והנגשתו לעובדים ולמקבלי ההחלטות.

 

הפעילות ביחידת מערכות מידע ממוקדת במתן מענה לצרכים ארגוניים מרכזיים: אספקת מים, איכות מים, אחזקה ופיתוח בהתאם לעדיפויות שהוגדרו על ידי הנהלת החברה.


בשנים האחרונות, החל מהלך נרחב של איחוד והחלפת מערכות ישנות לסביבה טכנולוגית אחידה SAP , כאשר המתרה המרכזית הינה שיפור, ייעול, והאחדה של תהליכי עבודה מרכזיים בקבוצת "מקורות", באופן שיתמכו בהשגת יעדיה האסטרטגיים והעסקיים. בשלב הראשון, הוחלפו כל מערכות אחזקת המתקנים של "מקורות" ומערכת ניהול המלאי ורכש פריטים וחומרים של "מקורות" ושל "שח"ם" במערכת חדשה "אגם" על בסיס ה-  . SAP ה-SAP מוזנת בנתונים גם באמצעות מסופונים ניידים המתופעלים על ידי אנשי האחזקה בשטח. בכך, מגשימה "מקורות" את חזון מחשוב העובד הנייד ומתן פתרונות נוחים לכל עובדי השטח.

 
בשלב הנוכחי מורחב יישום ה-SAP כך שיתמוך בהחלפת מערכות הכספים, ניהול הרכוש הקבוע, ניהול מערך ניהול הפרויקטים, ניהול ההדרכה והשלמת הטיפול בנושאי הרכש והלוגיסטיקה. נושא חדש בחברה שהוכלל במסגרת יישום ה-SAP הינו ניהול האיכות.  מערכת ה-SAP מוקמת תוך אינטגרציה עם המערכות הנוספות הקיימות ב"מקורות".  בעתיד תורחב מערכת ה- SAP גם לתמיכה במערכת אספקת המים, בלקוחות ועוד.


פרויקט המסופונים שכלל בשלב ראשון מענה לתמיכה בתהליכי ניהול האחזקה הורחב והוא כולל כעת גם תמיכה במהלך קריאת מונים על ידי פקחים גושיים. הפרויקט הינו הראשון בארץ שפותח על בסיס טכנולוגיית SAP והוא זכה להכרה והערכה בין לאומית.


מערכת ה-GIS של "מקורות" נותנת מענה לצורכי החברה השונים הקשורים בפעילות בעלת הקשר גיאוגרפי. בנוסף מפותח בחברה מודל ייחודי וחדשני של קישור מערכת ה-GIS ומערכת ה-SCADA לפותר רשת EPANET.