נתונים ועובדות

נתונים

כדי לענות על הצרכים הלאומיים העתידיים מקימה "מקורות" בימים אלה את  "המוביל הארצי החדש".  זהו פרויקט התשתית הגדול והנרחב שהוקם בישראל בחמישים השנים האחרונות. עם השלמתו בשנת 2014 יחבר "המוביל הארצי החדש" את חמשת מתקני ההתפלה שלאורך  הים התיכון – מאשקלון ועד לחדרה – למערכת המים הארצית. כלומר, מי "המוביל הארצי החדש" יספקו מים לא רק מהמקורות הקלאסיים –  כנרת, אקוויפרים וקידוחים - אלא ממקור בלתי מוגבל: הים.  בהתאם ישתנה כיוון אספקת המים בישראל: לא עוד מצפון לדרום כי אם ממערב, מהים, לכל הכיוונים.

 

המהפכה במשק המים שמובילה "מקורות" היא פרויקט לאומי ממדרגה ראשונה, המבוצע מתוך מחשבה קדימה וראייה כלל ארצית למען הדור הנוכחי והדורות הבאים. 

 

מספר נתונים ועובדות על "המוביל הארצי החדש":

 

• עלות הפרויקט: כ-3 מיליארד שקלים.

 

• "מקורות" מניחה במסגרתו קווי מים באורך של כ-100 ק"מ ובקטרים יוצאי דופן של כ-2 עד 2.5 מטר

 

• תחנות חדשות, מאגרים מיוחדים וברֵכות גדולות מסוגן יבטיחו את אמינות אספקת המים ואת איכות המים המסופקים.

 

• תהליך אספקת המים באמצעות "המוביל הארצי החדש" יפוקח וינוהל מתוך חדרי בקרה משוכללים וטכנולוגיות מהמתקדמות בעולם.

 

• הטכנולוגיות המתקדמות יאפשרו מתן תגובה בזמן אמת לדרישות המשתנות של צרכני המים השונים, בכל נקודה בישראל.

 

• האתגרים המורכבים מבחינה הנדסית וטכנולוגית מחייבים גם התמודדות עם תוואי שטח שונים.

 

• הקמת "המוביל הארצי החדש" נעשית תוך דאגה לאיכות הסביבה, בצד התייעלות בתחום האנרגיה.

 

• במקביל, וכחלק מהפרויקט, "מקורות" מקימה את מתקן ההתפלה החדש באשדוד ואת "המערכת  החמישית לירושלים".  המים המותפלים מהמתקן באשדוד ייקלטו ב"מוביל הארצי החדש",  אשר יספק באמצעות המערכת החמישית מים מותפלים לירושלים ולסביבה - ובכך יגדיל באופן משמעותי את  כמויות המים המסופקות לאזור הרי יהודה.

 

• "המוביל הארצי החדש" יקלוט מים מותפלים גם ממגה פרויקט נוסף שמבצעת "מקורות": פרויקט "הנקז המזרחי" לשיקום אקוויפר החוף  הדרומי.  תוספת המים למערכת המים ארצית תגיע משני מתקני ההתפלה שהקימה "מקורות" כחלק משיקום האקוויפר – "להט" ו"גרנות".

 

• עם השלמתו יוסיף "המוביל הארצי החדש" כ-629 מיליון מ"ק מים בשנה למערכת המים הארצית.

 

• המשמעות: החל משנת 2014  רוב מי השתייה שיסופקו לבתים בישראל  יהיו מי ים מותפלים – כ-75% מכלל הצריכה.