מקורות - צרכים טכנולוגיים

מקורות - צרכים טכנולוגיים

במטרה לסייע ליזמים ולגופים השונים הפונים ל ®WaTech (ווטק) המעוניינים ליצור שיתופי פעולה עם "מקורות" בתחום פיתוח טכנולוגיות המים, הכינו הצוותים המקצועיים של ההקבוצה רשימת צרכים טכנולוגיים מרכזיים של יחידות החברה השונות.