בקשות פטנטים וקניין רוחני

בקשות פטנטים וקניין רוחני

עובדי מקורות הנתקלים בעבודתם היומיומית בבעיות תפעול שונות ללא פתרון מדף מתאים, ממציאים שיטות חדשניות לצורך פתרון לבעיות שהתעוררו. מרכז ®WaTech מנהל את נושא הקניין הרוחני בחברה ומבצע רישום אמצאות שונות, במטרה למסחר אותן. המרכז מבצע באופן שוטף פעילות לחשיפת הנושא ולהעלאת המודעות בכל שדרות החברה. כתוצאה מכך, היום קיימת מודעות חוצה חברה לצורך בשימור ובהגנה על הקניין הרוחני של חברת מקורות. בשנת 2007 החל רישום פטנט חדש בחברת מקורות, בנושא הגנה קתודית. כיום תיק הפטנטים של החברה מונה 11 בקשות לפטנטים בנושאים הבאים:

 

 

 

 חיזוי ביופאולינג, סילוק בורון, הגנה קתודית, פירוק שמן מקידוחים, שסתום רגל, חילוץ ממברנות, חיוצים פלסטיים, היפוך זרימה, צינורות משולבים, טיהור מנגן, שסתומי אויר

 

 קטלוג פטנטים