איכות וביטחון מים

איכות וביטחון מים

"מקורות" מחויבת לאספקת מים באיכות גבוהה לכל הצרכים בישראל ויוזמת פעולות רבות להבטיח שתושבי המדינה ייהנו ממים איכותיים בכל עת. בעזרת מערך טכנולוגי מתקדם וידע מקצועי נרחב, "מקורות" יודעת לתת את המענה הטוב ביותר לאתגרי איכות המים, בהתאם לתקנות.

 

כדי לעמוד במשימה זו משקיעה "מקורות" משאבים ומאמצים רבים בניטור איכות המים ומפתחת כל העת טכנולוגיות חדשות, כדי להביא לשיפור באיכות המים ובאבטחת איכותם. הקבוצה מפעילה במקביל למעלה מ-800 מתקנים ייעודיים העוקבים אחר תקינות ויעילות הטיפול במים. מדי שנה מתבצעות במעבדות האיכות של "מקורות" כ-271,000 בדיקות שונות לכ-71,000 מדגמי מים. הבקרה של "מקורות" מתבצעת לאורך כל שרשרת האספקה ובמקביל דואגת הקבוצה כל העת למניעת מטרדים ומזהמים גם בסביבת מקורות המים.


לצד מערך איכות המים מפעילה "מקורות" מערך לביטחון מים. המים הם נכס אסטרטגי של מדינת ישראל. כדי לשמור על נכס זה בסביבה גיאו-פוליטית הנתונה לאיומים ביטחוניים רבים,  פיתחה "מקורות" אסטרטגיית הגנה על מקורות המים ועל דרכי העברתם לשתייה, לחקלאות ולתעשייה. ל"מקורות" שיטות מוכחות ויעילות להתמודדות עם איומים בנושא בטחון מים, ביניהן: הערכת סיכונים, היערכות לתרחישים ואימון צוותים מקצועיים, ניהול אירועים ומניעת פגיעה במתקני החברה. אמצעי האבטחה שמיישמת החברה ממזערות את הסכנה מזיהום מקורות המים, ומגדילות את ההגנה מפני חבלות ופגיעה בציוד. שיטות אלה מבוקשות אף במדינות הנמצאות בסביבות גיאו-פוליטיות הדומות לזו של ישראל.