טיפול במים

טיפול במים
למים המופקים ממקורות המים השונים (הכנרת, מי תהום, מי ים, מים מליחים ומי מעיינות) הרכב כימי שונה. השונות באיכות הכימית נובעת מסיבות גיאולוגיות, סוג מקור המים ורמת מליחות. בצד השונות בהרכב הכימי של כל אחד מהמקורות, קיימת גם שונות באיכות המיקרוביאלית, הנובעת מהבדלים בסוג המקור וכתוצאה מכך ברמת החשיפה לזיהומים. בעידן המודרני  מים עוברים טיפול על מנת להכשירם למי שתייה. הטיפול הנפוץ ביותר הוא חיטוי המים, אשר מעוגן ב"תקנות בריאות העם" ומחויב על פיהן. הטיפולים הנוספים הנפוצים הינם סינון מים עיליים, כגון מי הכנרת ומי מעיינות. הסינון מאפשר להרחיק חומרים המרחפים במים, כגון חרסיות וגורמים ביולוגיים. בתוך כך דואגת החברה לכיסוי מאגרי מי השתייה ביריעות צפות מיוחדות. היריעות שומרות על איכות המים ומונעות את חדירת אור השמש. בדרך זו נמנעת אפשרות התפתחותם של מטרדים ביולוגיים, כמו גם איבוד מים כתוצאה מהתאדותם בשמש.