בדיקות מים

בדיקות מים
כחלק מפעילותה בתחום אבטחת מי השתייה מבצעת "מקורות" מדי שנה בדיקות לאיתור נוכחות של גורמים מזיקים במים, בהיקף העולה  על דרישות התקנות. כך לדוגמה, מתוך 29,000 הבדיקות המבוצעות מדי שנה לזיהוי נוכחות חיידקים, מבוצעות כ-1,140 בדיקות בנקודות דיגום הנמצאות בכניסה למערכת אספקת המים הארצית ובנקודות כניסת המים ליישובים. כמו כן מבוצעות מדי שנה כ-18,650 בדיקות נוספות לאיתור חיידקים בכ-710 נקודות דיגום במקורות המים עצמם. בנוסף לבדיקות הבקטריאליות מבוצעות מדי שנה למעלה מ-74,500 בדיקות של פרמטרים כימיים שונים במי השתייה. במקרה שמתגלה בבדיקות חריגה מהערך המותר ב"תקנות בריאות העם", מופסקת מיידית אספקת המים ו"מקורות" נוקטת צעדים שונים להרחקה מהמים של הרכיב שרמתו חורגת מהמותר.
את תוצאות הבדיקות שערכה מקורות במי השתייה המסופקים ניתן לראות באתר משרד הבריאות, לחץ כאן. כמו כן מפרסם משרד הבריאות באמצעות מערכת המים שלי את תוצאות הבדיקות שבוצעו ברשתות האספקה בתוך היישובים, וכן ביציאה ממתקני ההתפלה ומתקן הסינון המרכזי.