הטיפול במי הכנרת

הטיפול במי הכנרת
דרכם של מי הכנרת אל הברז מתחילה ב"אתר ספיר", תחנת השאיבה הראשונה של "המוביל הארצי". התחנה נמצאת בחלקה הצפון-מערבי של הכנרת. המים הנשאבים מובלים ל"אתר אשכול" באמצעות משאבות, תעלות פתוחות, צינורות ומאגרים. המים הזורמים לאתר כוללים חומרים שחדרו למי הכנרת עם הסחף והזרימה. על מנת לטפל במים, לשפר את איכותם ולהביאם לדרגה מרבית של צלילות, עוברים המים ב"אתר אשכול" סדרה של טיפולים המכשירים אותם לאיכות הראויה לשתייה. בשנת 2007 הקימה "מקורות" באתר את "מפעל הסינון המרכזי". זהו אחד מהמפעלים הגדולים והמורכבים מסוגו בעולם, אשר נועד לטפל ולשפר עוד יותר את איכות מי הכנרת,  בהתאם לתקנות משרד הבריאות. המפעל מציב את מדינת ישראל בשורה הראשונה של מדינות העולם המערבי בתחום הטיפול באיכות מי השתייה.