משק מים לשעת חירום

משק מים לשעת חירום

מתוקף היותה חברת המים הלאומית מחויבת "מקורות" להיות ערוכה לכל מצב חירום במדינת ישראל. במצב כזה תהווה החברה את הזרוע הביצועית של רשות המים ותידרש להבטיח אספקת מים סדירה עבור צרכניה, לרבות המפעלים החיוניים ומשק החי. אספקת המים תתבצע  על פי הקריטריונים  שנקבעו למצבי החירום השונים בתחומי המים. כדי לעמוד במחויבותה הוקמה ב"מקורות" יחידה מיוחדת לשעת חירום ולאירועי חירום (מל"ח/חירום). יחידה זו מהווה את גרעין המטה הקבוע של "מקורות" להכנת המערכת לאירועי חירום.


במקרה כזה משודרת התרעה אוטומטית לחדר הבקרה, אשר מטופלת באופן מיידי. בראייה עתידית ועל רקע התמורות הפוליטיות במזרח התיכון, "מקורות" תמשיך להשקיע מאמצים ואמצעים בפיתוח ובשיפור מתמיד בתחום, כדי להבטיח אספקת מים באמינות ובאיכות מיטבית לכל תושבי מדינת ישראל, בכל תרחיש.