מערך האבטחה

במסגרת שמירתה על המים - נכס אסטרטגי של ישראל - מבצעת "מקורות" פעולות מגוונות, לאבטחתם, החל במקורות המים וכלה באספקה ללקוחות, ביניהן:

 

• תכנון המערכת בראייה ביטחונית
• הטמנת רוב צינורות המים בעומק האדמה
• גידור ואבטחת מתקנים עִליים
• שילוב טכנולוגיות מתקדמות במיגון פיזי ואלקטרוני
• הפעלת אמצעים לגילוי ולזיהוי מפגעים
• התקנת מערך ניטור, שליטה ובקרה מתוחכם רציף לאורך מערכת האספקה, לצורך התרעה מוקדמת על הרעה באיכות המים
• פיתוח ויישום אסטרטגיות הכוללות נהלים ודרכי התמודדות עם אירועים של זיהום
• פיתוח מודלים לחיזוי תנועות מזהמים

 

במטרה לגלות מוקדם ככל האפשר זיהום במים, משלב מערך הבקרה והניטור של "מקורות" בעבודתו טכנולוגיות פיזיקו-כימיות קונבנציונליות וחדשניות, יחד עם שיטות ביולוגיות ייחודיות בעולם. כך למשל  עושה "מקורות" שימוש בדגים כאמצעי ייחודי לבדיקת איכות המים. באמצעות מכשירים חדשניים נבחנת התנהגותם של דגיגים מזנים מתאימים. תוכנות מתקדמות מאפשרות אבחון של שינויים בלתי מוסברים בהתנהגות זו, שינויים אשר עשויים להעיד על חדירת זיהום למים.

 

"מקורות" לא מסתפקת במערכות הניטור וההתרעה. במקרה של חשש לזיהום במערכת מי השתייה דוגמים צוותים מיומנים ומקצועיים את המים ומעבירים אותם  למעבדות "מקורות". במעבדות המתקדמות, המשלבות טכנולוגיות מובילות, מבוצעות בדיקות שונות אשר מספקות תשובה מהירה, אמינה ומדויקת לגבי טבעו של הזיהום.

 

"מקורות" משקיעה מאמצים רבים בשדרוג מערך ביטחון המים ופיתוח אמצעים טכנולוגיים ייחודיים בתחום. במסגרת זו משתפת "מקורות" פעולה עם גורמים אקדמיה ומחקר, בצד חברות פרטיות מהארץ ומהעולם. פתרונותיה המתקדמים אף מיושמים בחו"ל וזוכים להערכה רבה.