ניטור רציף

ניטור רציף
בנוסף לבדיקות המעבדה והשטח השוטפות מבצעת "מקורות" ניטור רציף אחר מספר מדדי איכות מים. באמצעות הניטור הרציף עוקבת החברה באופן קבוע ומתמשך אחר איכות המים הזורמים במערכות האספקה. הערכים הנמדדים משודרים באופן אלחוטי לחדרי הבקרה ונבחנים על ידי הבקרים המאיישים את המרכז 24 שעות ביממה. הניטור הרציף מבוצע באמצעות מאות מכשירי מדידה המותקנים במערכות המים. מכשירים אלו מספקים אינדיקציה לערכים שונים של המים. במתקני הטיפול במים נמדדים ערכים נוספים המשקפים את תקינות ויעילות הטיפול במים. כמו כן מותקנים במספר נקודות לאורך מערכת המים הארצית מכשירי ביטחון מים, שנועדו להתריע מפני זיהום מכוון של מי השתייה.