טיפול ביולוגי

טיפול ביולוגי

במטרה לגלות מוקדם ככל האפשר זיהום במים, משלב מערך הבקרה והניטור של "מקורות" בעבודתו טכנולוגיות פיזיקו-כימיות קונבנציונליות וחדשניות, יחד עם שיטות ביולוגיות ייחודיות בעולם. כך למשל  עושה "מקורות" שימוש בדגים כאמצעי ייחודי לבדיקת איכות המים. באמצעות מכשירים חדשניים נבחנת התנהגותם של דגיגים מזנים מתאימים. תוכנות מתקדמות מאפשרות אבחון של שינויים בלתי מוסברים בהתנהגות זו, שינויים אשר עשויים להעיד על חדירת זיהום למים.

 

"מקורות" פיתחה שיטה ביולוגית פורצת דרך בעולם לטיפול באיכות המים. שיטה זו מבוססת  על דגים, המשמשים כ"סניטרים" במים. עקרונותיה: מטרדים שונים הגדלים באופן טבעי בגופי מים מהווים חוליות במארג המזון המתפתח במים ומשמשים מזון טבעי לדגים השונים. הדגים "הסניטריים" אוכלים את האצות, חלזונות ובעלי חיים זעירים, מבלי לזהם את המים. על פי שיטת הטיפול הביולוגי, אוכלסו המאגרים הצפוניים של "המוביל הארצי" - "צלמון" ו"אשכול" - במינים שונים של דגים תוך שמירה על איזון ביניהם, כמרכיב חיוני בהצלחת הטיפול. בתחילה הוכנסו למאגרים דגי אמנון וקרפיון מצוי, ובהמשך דגי הקיפון (בורי).

מאז יישומה מוכיחה השיטה הביולוגית את יעילותה, וכיום היא מנוצלת גם להקטנת מטרד הסתימות במערכות המים המיועדים להשקיה, אשר מקבלות מים ממאגרים פתוחים.