מחקר ופיתוח מתמשכים

מחקר ופיתוח מתמשכים

קבוצת "מקורות" מקדמת את הידע הטכנולוגי וההנדסי בתחומי המים השונים בזכות ניסויים, סקרים ומחקרים הנדסיים שוטפים שהיא מבצעת. זאת תוך שיתוף פעולה בין מומחי הקבוצה לבין גורמים מדעיים בארץ ובחו"ל, לרבות: אוניברסיטאות מובילות, הטכניון ומוסדות מחקר. במהלך העשור האחרון התבצעו במסגרת "מקורות" מעל 640 מחקרים וסקרים שונים. פעילות מחקרית זו מרוכזת ומתופעלת על ידי המרכז לחדשנות טכנולוגית של "מקורות" - WaTech .

 

"מקורות" יוזמת את השימוש בכלים מדעיים אלה כדי לתת מענה מתקדם לאתגרי משק המים ולצורכי עבודתה. חלק מהיוזמות לביצוע המחקרים מגיע אף מגורמים חיצוניים, במסגרת שיתוף הפעולה שאותו מטפחת "מקורות". במקרה כזה נבחנות היוזמות השונות על ידי ועדות מקצועיות של "מקורות", אשר בוחנות את כדאיות המחקר מכמה היבטים, ביניהם:

  • הערכים המקצועיים הצפויים
  • פוטנציאל הידע החדשני לקידום נושאי המים
  • יעילות שיטות הטיפול והבדיקה המוצעות בו

לכל מחקר, ניסוי או סקר ממנה "מקורות" רפרנט מטעמה, האחראי לנהל ולעקוב אחר הביצוע, הכולל בין היתר קביעת תכנית עבודה, קצב ואיכות הביצוע, ועמידה במסגרת התקציבית. בכל שנה בוחנות הוועדות המקצועיות של "מקורות" את ההצעות למחקרים חדשים ואת תוצאות המחקרים מהשנה שחלפה. בהתאם, הן מגבשות את המלצותיהן בנוגע לתקצוב המחקרים, בין אם מדובר במחקר שהחל זה מכבר ובין אם מדובר במחקר חדש.

 

"מקורות" חוקרת ומפתחת את התחומים הבאים:

 

• הרחבת מקורות מים  זמינים -  שיפור יכולות ההתפלה, השבת הקולחים, הגברת המטר ושילוב מקורות מים שונים במערכת אספקת המים הארצית.
 
• התפלה - ביצוע סקרים ומחקרים לשיפור עלויות ההתפלה ושימוש בטכנולוגיות חדשניות עבור התפלת מים מליחים ומי ים והשבת קולחים. 
                                                                                  
• שירותי הנדסה - מחקרים בתחום הגיאולוגי וההידרולוגי, אשר כוללים בניית מודלים הידרו-גיאולוגיים, חישובי מאזן מים, ביצוע מבחני שאיבה וביצוע סקרים הידרולוגיים וגיאולוגיים כחלק מצרכים סביבתיים.

 

• אספקת מים - שיפור אמינות אספקת המים על ידי פיתוח מודלים מתמטיים ממוחשבים לצורך תפעול  אופטימאלי של מערכות אספקת המים.

 

• טיפול במים - מחקר ופיתוח  טכנולוגיות חסכוניות לטיפול במים, אופטימיזציה ושדרוג מתקנים קיימים.   
                                                                                                                                                
• מערכות ניהול בקרה ובטחון מים - פיתוח מתודולוגיות וכלים לביצוע ניטור ובקרה אחר מקורות המים.

 
• איכות המים - שיפור תמידי באיכות המים תוך פיתוח שיטות טיפול חדשניות במים, מניעת זיהומי מים, מחקרים למערכות ניטור ובקרה מתוחכמות


• טיפול בשפכים והשבת קולחים לחקלאות – מחקרים ליישום טכניקות פיזיקליות, כימיות וביולוגיות חדשות לטיפול בשפכים, מחקר ופיתוח לצורך מציאת שיטות טיפול חדשניות לשיפור המאזן האקולוגי ואיכות הסביבה.

 

• פיתוח בר-קיימא – פיתוח והטמעה של טכנולוגיות ירוקות להפחתת השימוש במשאבים הטבעיים ולהגנה על הסביבה כגון: שיטות חיטוי ללא תוספת כימיקלים, טיפול ביולוגי באמצעות דגים, הפחתת כמות הרכז ממתקני ההתפלה, ייצור חשמל עצמי וכד'.