שיקום מקורות המים

שיקום מקורות המים

מהפכת המים שמובילה "מקורות" תביא למציאות חדשה בישראל: החל משנת 2014  יתבסס רוב צריכת המים הביתית, כ-75 אחוז מכלל הצריכה, על מי ים מותפלים. כפועל יוצא מכך תרד משמעותית השאיבה ממקורות המים הטבעיים ו"מקורות" תשקם את הכנרת והאקוויפרים. כיום נמצאים המקורות הטבעיים של ישראל בחוסר של כ-600 מיליון מטר קוב מים.

 

במסגרת הפעילות שמבצעת "מקורות" לשיקום מקורות המים הטבעיים, החלה כבר קבוצה בשיקומו של אקוויפר החוף הדרומי, במסגרת פרויקט "הנקז המזרחי". שנות הבצורת הממושכות הביאו לשאיבת יתר מהאקוויפר, דבר שגרם להורדת המפלס ולהפרת המאזן ההידרולוגי שבין אקוויפר החוף לאקוויפר ההר המלוח, הנמצא  ממזרח. לכן קידמה "מקורות" את הפרויקט, הכולל בין השאר, את ייצוב מפלס מי התהום ובלימת תהליכי ההמלחה. במסגרת זו ביצעה "מקורות" יותר מ-40 קידוחים חדשים שמצטרפים לאלה הקיימים, אשר מהווים יחד חיץ הידרולוגי המונע את המשך חדירת המים המליחים אל האקוויפר. מי הקידוחים המליחים שנשאבים מהציר המזרחי לאקוויפר החוף מועברים בקווים מאספים  למתקנים מיוחדים שהקימה "מקורות" לצורך התפלתם  – מתקן התפלה "גרנות" ומתקן התפלה "להט". המתקנים פועלים בשיטת "האוסמוזה ההפוכה" ומספקים גם הם מים למערכת הארצית.

 

הקמת מתקני ההתפלה אלה מתבצעת  בשני שלבים. עם השלמתם עשויה תפוקת מתקן התפלה ב"גרנות" להגיע לכ-52,500 מ"ק ביום ותפוקת מתקן ההתפלה "להט" לכ-42,600 מ"ק ביום.
אחד האתגרים שבפניהם עמדה "מקורות" בפרויקט זה, ואשר נחשב להישג עולמי, מתייחס ליכולתה לטפל במי הרכז של ההתפלה  ולסלק את המלחים הנפלטים מהתהליך בדרך שלא תפגע בסביבה. "מקורות" הניחה קו רכז מרכזי, בקטרים גדולים במיוחד ובאורך של כ-30 ק"מ, אשר מחבר אליו את המתקנים "גרנות" ו"להט".

קו באורך זה, המבוקר על-ידי "מקורות" לכל אורכו, אינו קיים במקום אחר בעולם ונחשב להצלחה חסרת תקדים בתחום!