טיפול בשפכים - שלבי הטיפול

טיפול בשפכים - שלבי הטיפול

הטיפול בשפכים על ידי "מקורות" מורכב מארבעה שלבים:

 

• טיפול קדם: שלב בו מסולקים חומרים גסים או מרחפים.

 

• טיפול ראשוני: תהליך פיזיקלי, שמטרתו להקטין את העומס על הטיפול הביולוגי (השניוני) עתיר האנרגיה. בתהליך זה מסולקים כ-30% מהחומרים האורגניים וכ-40% עד 60% מהמוצקים המרחפים, באמצעות שיקוע גרביטציוני.

 

• טיפול שניוני: תהליך ביולוגי שמטרתו לפרק את החומרים האורגניים בשפכים. התהליך מתבצע בעזרת ניצול חיידקים ומיקרואורגניזמים המעכלים את חומרי הפסולת, תוך החדרת חמצן לנוזל באמצעים מכניים. כדי לאפשר את הרחקת המזהמים מהשפכים מביאים את אוכלוסיית החיידקים לידי ריבוי, עד לכמות שתספיק לעכל  את חומרי הזיהום בזמן נתון. במהלך שלב העיכול מתפתחים החיידקים לגושים גדולים יותר, שניתנים להפרדה מהנוזל בעזרת שיקוע גרביטציוני. לאחר השיקוע מתקבלים קולחים שניוניים באיכות גבוהה, המותרים לשימוש חקלאי בהתאם לתקנות משרד הבריאות.

 

• טיפול שלישוני: במסגרת זו מבטיחים את הרחקתם של מזהמים, חיידקים ומיקרואורגניזמים אחרים המצויים בקולחים שניוניים. זאת באמצעות סינון הקולחים דרך מצע גרנולרי (חלקיקי) עמוק וחיטוי. הקולחים המושבים מותרים להשקיית כל הגידולים החקלאיים ללא מגבלה.