השבת קולחים

השבת קולחים

קבוצת "מקורות" פועלת לשיפור מאזן משק המים בישראל באמצעות מגוון פעילויות, ביניהן טיפול בשפכים והשבת הקולחים להשקיית גידולים חקלאיים. הקבוצה מטפלת בלמעלה מ-60% מהקולחים המושבים לצרכים חקלאיים בישראל.


מדינת ישראל משיבה כ-80% מהקולחים לחקלאות, 60% מהם משיבה קבוצת "מקורות", הנחשבת לשיאנית עולם. לשם השוואה, הממוצע במדינות העולם המערבי הוא כ-20%.

"מקורות" רואה בשיפור איכות הקולחים ובהרחבת מגוון השימושים בהם אתגר מקצועי ואקולוגי חשוב ביותר: המרת מים שפירים במי קולחים להשקיה חקלאית מאפשרת הפניית מים שפירים נוספים לאוכלוסייה ושמירה על איכות הסביבה על-ידי הקטנת הנזקים האקולוגיים שעלולים לגרום שפכים ללא טיפול וניצול.

מי קולחים אשר עוברים טיפול שלישוני באמצעות החדרתם לקרקע לצורך שיפור איכותם, נשאבים ומסופקים לחקלאות. מים אלה נקראים "מים מושבים". כמות הקולחים המושבים בישראל היא הגבוהה בעולם (כ-80%). איכותם גבוהה מאוד ומתאימה להשקיית גידולים חקלאיים ללא הגבלה.

לצורך עמידה ביעדי האיכות הגבוהים משקיעה "מקורות" מאמץ ניכר במחקר ובפיתוח הנושא, כמו ייזום וביצוע מחקרי התפלת קולחים, טיפולים שונים באמצעות ממברנות ופיתוח שיטות חליפיות לחיטוי. פעולות אלו, הנערכות במסגרת שיתוף פעולה עם גופים מובילים בעולם, נועדו ליעל ולשדרג את הטיפול בשפכים והשבת הקולחים.
יעדי "מקורות" בתחום השבת קולחים לעשור הקרוב הם להגיע לניצול מלא של כל הקולחים בישראל, ולהפסיק הזרמת כמות שנתית של כ-100 מיליוני מ"ק קולחים לא מנוצלים לסביבה.

 

הקו השלישי לנגב


חברת "מקורות" אחראית על הפעלת המכון לטיפול בשפכי גוש דן (מט"ש השפד"ן), הנחשב לגדול ולמתקדם בסוגו במזרח התיכון. המט"ש מטפל בכ-130 מיליון מ"ק שפכים בשנה.

לאחר הטיפול בשפד"ן, מועברים הקולחים לשדות החדרה בחולות ראשון לציון ויבנה. בשדות אלה הם מוחדרים למי תהום באמצעות הצפה וייבוש לסירוגין. בעת החלחול בקרקע עוברים המים תהליכים פיזיקליים, ביולוגיים וכימיים, התורמים באופן משמעותי ביותר לשיפור איכותם. בנוסף מהווה ההשהיה בתת-הקרקע אמצעי אגירה עונתי ורב-שנתי לכמויות גדולות של מים, שישמשו להשקיה בתקופות "יבשות". לאחר המעבר למאגר מי התהום ובמהלך השהייה והזרימה בו, נשאבים המים על-ידי מערכת היקפית של כ-150 קידוחי הקפה, שתפקידם לשאוב את המים המושבים ולמנוע את חדירתם לקידוחים אחרים באזור, המשמשים לאספקת מי שתייה. המערכת מנוהלת באופן המאפשר הפרדה מוחלטת בין הקולחים שהוחדרו למי התהום ובין מי התהום הטבעיים על ידי משטר שאיבה הדואג לשמירת מפלסים, אשר מונעים מהמים המוחדרים להתערבב עם המים הטבעיים.

הקולחים שעברו טיפול נוסף באמצעות ההחדרה לקרקע מושבים לחקלאות בנגב באמצעות מפעל ההשבה של "מקורות" – "הקו השלישי לנגב". המפעל  החל לעבוד במתכונת מצומצמת כבר בשנת 1977, ונחנך במתכונתו המורחבת בנובמבר 1989. המפעל מורכב ממערכת משולבת הכוללת קו ראשי בקוטר 70 אינטש ובאורך של כ-90 ק"מ, משישה מאגרים תפעוליים "צפים" ומשלושה מאגרי קצה בנגב, שמטרתם לאגום את עודפי המים המושבים במהלך החורף לצורך הגדלת כמויות המים המסופקות להשקיה בחודשי הקיץ.

כאמור, הקולחים מתאימים להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת, ללא חשש תברואי ללקוח. השבת הקולחים מאפשרת הפניית מים שפירים נוספים לשימושים עירוניים, ובכך נותנת מענה לעלייה בצריכת המים בישראל.

 

"הקו השלישי לנגב" נפרד משני הקווים האחרים שמספקים מי שתייה לנגב - קו "ירקון-נגב" מזרחי וקו "ירקון-נגב" מערבי.

 

באמצעות השבת מי הקולחים לנגב מגשימה "מקורות" מספר יעדים:


• ניצול מלא של קולחי גוש דן ומניעת בזבוז של אחד המשאבים היקרים ביותר בישראל – המים
• שיפור מאזן המים בישראל על-ידי הפניית כמות גדולה יותר של מים שפירים לצריכה ביתית ותעשייתית
• העתקת אזורי עיבוד חקלאי נרחבים ממרכז הארץ הצפוף אל מרחבי הנגב
• יצירת מטעים ירוקים ושדות חקלאיים פוריים באזורים שבעבר היו צחיחים ושוממים לחלוטין
• צמצום פוטנציאל זיהום מי תהום והפצת מחלות לאוכלוסייה בגלל טיפול וסילוק נאותים של השפכים

 

מחקרים במערכת ההשבה בשפד"ן


במסגרת ההיערכות לאספקת מים קבועה ואיכותית בעתיד, משקיעה "מקורות" במחקר ובפיתוח טכנולוגיות חדשות להתפלת מים ולטיפול באמצעות ממברנות מסוגים שונים, לצורך ניצול מרבי של מקורות המים. במסגרת זו פועלת החברה לטיוב קולחים באמצעות התפלת קולחים שניוניים עד לרמת מי שתייה, לשימוש חקלאי, להשקיית גידולים ללא הגבלה, למילוי האקווה ולשימוש תעשייתי.


עם הגידול בכמויות השפכים המטופלים בשפד"ן צפוי עודף בכמויות הקולחים שלא ניתן יהיה להחדיר למערכת ההשבה ((SAT . לצורך מציאת פתרונות לעודפי הקולחים הוקמה בשפד"ן מערכת פיילוט לטיפול ממברנלי של עודפי קולחים. בסוף התליך תהיה איכות הקולחים קרובה לאיכות המים המתקבלים לאחר ה-SAT (שיטה המבוצעת כיום בשפד"ן  Soil-Aquifer-Treatment - - המבוססת על החדרת קולחים שניוניים באגני חלחול חוליים אל תוך האקווה).
 
"מקורות" מתכננת במפעל שיטה לייצור מים מושבים הקרובים באיכותם למי הקו השלישי לנגב (מים המתאימים להשקיית כל סוגי הגידולים החקלאיים, ללא הגבלה). בשיטה זו ייעשה טיפול ממברנלי לעודפי הקולחים שעברו טיפול שניוני, עודפים שלא ניתן להחדירם לשדות ההחדרה בשיטת ה –SAT  בגלל מגבלת שטחי ההחדרה. השיטה הינה תהליך אחר, שתוצאותיו קרובות באיכותן, כאמור, לאיכות המתקבלת מהטיפול השלישוני הקיים בשפד"ן.

 

 טיפול ממברנלי בקולחים לחקלאות – "מקורות" מבצעת במפעל "השפד"ן" בראשון לציון פיילוט מתקדם cטיפול ממברנלי בקולחים ולמִחזורם לחקלאות כמי קולחים - בטיפול ממברנלי הקולחים אשר עברו תהליך טיהור, בדרך כלל רב שלבי, המסלק מהם מרכיבי זיהום ומאפשר את שימושם החוזר  לחקלאות. מטרתו של הפיילוט להביא את המים הממוחזרים לחקלאות לרמה "רבעונית", רמת איכות שאף עולה על התקנים הנדרשים. בכך, למעשה, "מקורות" נערכת מבעוד מועד לדבר הבא – טיפול ממברנלי בקולחים לטובת פיתוח החקלאות בישראל. פריצת הדרך בטיפול ממברנלי בקולחים לחקלאות תאפשר  לטפל בקולחים בשטחים מצומצמים בהרבה מאלה הנדרשים כיום, ותביא לחיסכון של כ-40 מיליון ₪ בשנה למשק המים בישראל.