פיתוח בר-קיימא

פיתוח בר-קיימא

"מקורות" מציבה את תחום איכות הסביבה ופיתוח בר-קיימא כיעד אסטרטגי. תחומים אלה הם חלק מעקרונות היסוד של הקבוצה, המחויבת לשמירה על משאבי המים בישראל ועל איכות הסביבה בהווה ולמען הדורות הבאים.הכרה לכך ניתנה עם זכייתה של "מקורות" בדירוג "פלטינה", שהינו הגבוה ביותר, במסגרת "דירוג מעלה" לשנים 2012-2020 בתחום האחריות החברתית-סביבתית. הדירוג השנתי מדרג חברות עסקיות מובילות בישראל בהתאם למשקל שהן נותנות לאחריות חברתית-סביבתית במסגרת פעילותן.

 

"מקורות" הצליחה, בזכות יישום מדיניות פיתוח בר-קיימא, להקטין את הוצאותיה בתחום האנרגיה בשיעור מצטבר של 1.5% בשנה. כך, במסגרת פעילותה להגברת יעילותה האנרגטית מפעילה כיום "מקורות" טורבינה הידרואלקטרית בחיבור של "המוביל הארצי" סמוך לכפר יהושע. הטורבינה מנצלת את לחץ המים העודף למטרת ייצור חשמל באנרגיה נקייה. על ידי כך מקטינה הקבוצה את פליטת גזי החממה בשיעור של כ-3,000 טון לשנה דו-תחמוצת הפחמן. הטורבינה ההידרואלקטרית פועלת בהספק מרבי של כ-1,000 קוו"ט ומייצרת מדי שנה כ-4 מיליון קוו"ט לשעה, בממוצע. "מקורות" מתכננת להפעיל  במתקן זה טורבינות הידרואלקטריות נוספות בהספק של כ-2,000 קוו"ט, ובודקת היתכנות וכדאיות כלכלית של מערכות בהספק גבוה יותר על מאגרי מים אחרים שברשותה. בנוסף, בכוונת "מקורות" להקים שתי מערכות פוטו-וולטאיות (משטחי קליטה סולאריים), בהספק כולל של כ-90 קוו"ט, על גגות מבנים באתר ההתפלה של "מקורות" סבחה באילת, והחברה מקדמת, בשיתוף עם חברת "סולאריס אנרג'י", פיילוט ייחודי שיאפשר הקמה של תחנת כוח סולארית על מאגרי מים.

 

במקביל מבצעת "מקורות" פעילות ענפה בנושא באמצעות WaTech - מרכז הקבוצה ליזמות בתחום טכנולוגיות המים.  במטרה לממש את הפוטנציאל הרב הגלום באנרגיה של המאה ה-21,  מאתר המרכז ויוזם, בין השאר, שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים בארץ ובעולם לקידום החדשנות הטכנולוגית ולפיתוח אנרגיות ירוקות חלופיות הקשורות במים: ייצור חשמל מאנרגיה סולארית, מאנרגיה הידרואלקטרית וממקורות אנרגיה חלופית נוספים. זאת כדי להביא לחיסכון נוסף בשימוש באנרגיה מתכלה ולשמור על איכות הסביבה. 

 

דוגמה נוספת לרגישותה הסביבתית של "מקורות" ולשמירתה על איכות הסביבה כערך עליון, ניתנת בימים אלה עם הקמת "המערכת החמישית לירושלים", שהינה חלק ממהפכת המים בישראל שמקדמת הקבוצה. "המערכת החמישית לירושלים", אשר תושלם בשנת 2021, תיתן מענה לביקוש הגובר למים בירושלים בעשרות השנים הבאות ותספק לתושבי אזור הרי יהודה גם מים מותפלים. תוואי המערכת עובר בשטח בעל רגישות נופית גבוהה. כדי למזער את הפגיעה בערכי הטבע והנוף שלאורך התוואי, "מקורות" חוצבת בהר מנהרה ראשונה מסוגה בארץ להולכת מים בטכנולוגיה מתקדמת. מנהרה זו, באורך של כ-14 ק"מ ובקוטר של 100 אינץ', מוגדרת כ"מנהרת לחץ למים". לא רק בישראל מנהרה מסוג זה נחשבת לפורצת דרך. גם בעולם קיימות מנהרות בודדות בלבד העונות לאתגר הסביבתי וההנדסי המורכב שמובילה "מקורות".  לצורך תכנון הנדסי מדויק ומזעור הפגיעה, "מקורות" ביצעה בין השאר סקר גיאו-טכני לאורך תוואי המנהרה, אשר כלל כ-18 קידוחים בעומקים של עד 320 מטר.

 העתקת עצים

העתקת עצים