שימור ושיקום מקורות המים

 

הגנה על מקורות המים

"מקורות" פועלת רבות למניעת מטרדים סביבתיים באזור מתקניה, תוך יישום טכנולוגיות מים מתחום הקלינטק, שהינן ידידותיות לסביבה. זאת בצד  שיקום מקורות מים קיימים.

 

במסגרת הפעילות למניעת מטרדים סביבתיים דואגת "מקורות" לסביבה באמצעות:

 

• טיפוח סביבתי ושיקום נופי במתקני החברה
• טיפול במטרדי ריח ומניעת פליטת מזהמים לאוויר
• טיפול במטרדי רעש ולשימוש בכימיקלים בטיחותיים בקרבת אוכלוסייה

 

"מקורות" עוקבת אחר מוקדים המהווים פוטנציאל זיהומי למקורות מי השתייה. בין מוקדי הזיהום הפוטנציאליים ניתן למנות מערכות ביוב, מתקני טיפול בשפכים (מטש"ים), מזבלות, מטמנות, מחצבות, תחנות דלק, אזורי גידול בעלי חיים, אזורי תעשייה בעלי פוטנציאלי לזיהום סביבתי ועוד.

 

סקרים סביבתיים

 

מי התהום חשופים למגוון רחב של מזהמים העלולים לחלחל למי התהום ולזהם את עתודות מי השתייה. בעיה זו הינה בעלת חשיבות לאומית ו"מקורות" הציבה לעצמה כאתגר למנוע ולמזער את זיהום מקורות מי השתייה. לצורך עמידה באתגר חשוב זה, יזמה "מקורות" מהלך ארצי לביצוע סקרים סביבתיים (המבוססים על מתודולוגיה הנדסית סדורה) לכלל קידוחי מי השתייה החברה המבוצעים על ידה, לאיתור מקורות זיהום פוטנציאליים העלולים לפגוע ולזהם את מי התהום. מטרתם למנוע את המשך זיהום מי התהום ולשמר את מקורות המים לדורות הבאים. יצוין כי ל"מקורות" אין את הסמכות הסטטוטורית לטיפול והסדרת המפגעים הללו, אולם היא פונה בעת הצורך לרשויות הרלוונטיות, לטיפול ולקידום הסדרת המפגעים. פעילויות אלה מתייחסות למקורות המים ולא למים המסופקים לצרכנים, אשר מנוטרים בהקפדה ואיכותם טובה וראויה.

 

שיקום אקוויפרים, שאיבה מבוקרת

 

"מקורות" מחדירה מים באופן יזום לאקוויפרים שנפגעו כתוצאה מרצף של שבע שנות בצורת שחוותה ישראל. החדרת המים היזומה נועדה לשקם אקוויפרים אלה ולשפר את איכות המים הנמצאים בהם. במקביל מפעילה "מקורות" קידוחים שנועדו לשיקום וטיהור מים שהזדהמו או הומלחו. דוגמה בולטת לכך היא תוכנית "הנקז המזרחי" - פרויקט דגל לבלימת תהליך ההמלחה ושיקום אקוויפר החוף.

 

שיקום נופי ושמירה על ערכי טבע 

 

"מקורות" רואה חשיבות רבה בשמירה על הסביבה ועל ערכי הטבע והנוף. הדבר בה לידי ביטוי בעבודות התשתית המתבצעות בחברה, הן באופן שוטף והן בעת ביצוע פרויקטים הנדסיים מורכבים. "מקורות" יצרה מסמך הנחיות רוחביות, אשר מהווה בסיס לתכנון פרטני עבור מהנדסי מתקנים ואדריכלי נוף. לאחר הביצוע פועלת "מקורות" לשילוב המתקנים בסביבה הטבעית, באמצעות: נטיעת עצים ופיתוח סביבתי-נופי, הקמת טרסות להסתרה חלקית של הפיתוח, צביעה של המתקנים על מנת שישתלבו בתוואי השטח, הטמנה של ברֵכות וארונות חשמל בקרקע, על מנת לשמור קו המתאר הטבעי של הנוף.

 

השבת מים לטבע

 

במסגרת מחויבותה לשיקום נופי ולשמירה על ערכי הטבע פועלת "מקורות", יחד עם  ארגונים ירוקים ורשויות, להשבת מים לטבע ולשיקום נחלים ובתי גידול מימיים. קיומם של מאגרי מים טבעיים ובתי גידול לחים, שימורם ושיקומם לטווח ארוך, הם אחד האתגרים המשמעותיים והחשובים ביותר בניהול בר קיימא של משק המים. מתוך תפיסה הרואה בהשבת מים לטבע את אחד המרכיבים להתנהלות באופן מקיים, משיבה "מקורות" לטבע כמויות מים הולכות וגדלות. כמויות אלו צפויות לגדול בהתאם להקצאות/הקצבות של רשות המים ולכמות המים המותפלים שתעמוד לרשות משק המים. "מקורות" פועלת בנושא גם במסגרת גיבוש הסכם עם רשות המים ורשות הטבע והגנים.
במקביל צופה "מקורות" כי בטווח של שנים ספורות, עם העלייה בכמויות המים המותפלים, ניתן יהיה לצמצם את שאיבת המים ממקורות טבעיים. כבר כעת בוחנת "מקורות" את צמצומה או הפסקתה של שאיבת המים ממספר מעיינות. יצוין כי הקבוצה מבצעת גם קידוחי מים עמוקים אשר ייעודם, בין היתר, להשיב מים לטבע ולהפנותם לנחלים שהזרימה בהם נפסקה, כחלק משיקומם. פעילויות אלה מתקיימות ברמת הגולן ובגליל.