ניהול צריכת אנרגיה

"מקורות" שמה לה למטרה להוביל התייעלות אנרגטית ולצמצם את השימוש במקורות אנרגיה קונבנציונאליים, הפוגעים בסביבה. לכן, מערכות ההפעלה והבקרה של החברה מתאפיינות בארבעה היבטים מרכזיים:

 

• בקרה ושיפור מתמיד של יעילות ציוד השאיבה
• שאיבה ואספקת מים בשעות ביממה שבהם הביקוש לחשמל נמוך (תעריפי תעו"ז)
• הקטנת הפסדי אנרגיה במערכות הולכת המים
• הגדלת נפחי איגום לצורך ניצול מרבי של שעות השפל בתעריף החשמל
• פיתוח ויישום מודלים מתמטיים ממוחשבים לתפעול אופטימאלי של מערכות אספקת המים

 

כמו כן שותפה "מקורות" לכלל ההסדרים התפעוליים עם חברת החשמל. מטרתם של ההסדרים להבטיח ניהול עומס של מערכת החשמל במדינה בעתות מצוקה באספקת החשמל, ועל-ידי כך הם תורמים הן למשק המים והן למשק החשמל. מאמציה של "מקורות" נושאים פרי והיא מצליחה להפחית כ-%1.5  מהוצאות החשמל בשנה. לאחרונה אף החליטה "מקורות" לחבור למאגד המוביל הקמה של "רשת חכמה" לניהול מערכות מים. על חברי המאגד נמנות חברות מים, חברות אנרגיה ומוסדות אקדמיה. מדובר בשילוב בין כמה וכמה אמצעים, אשר אמורים להביא לצמצום צריכת החשמל בקבוצה מצריכה המסתכמת כיום בכ-1,700 מיליון קווט"ש לשנה - לאספקת כ-1,500 מיליון מ"ק מים לשנה. כלומר התייעלות אנרגטית נוספת.

 

 

"מקורות" רואה בהתייעלות אנרגטית יעד תפעולי מרכזי. הקבוצה משיגה יעד זה תוך יישום שורה של מהלכים, לרבות :

  

• שיפור ציוד מתקני השאיבה והמערכות להובלת מים.
• מעקב ובקרה אחר ביצועי המשאבות ויעילותן האנרגטית לאורך זמן.
• הפרדת אזורי לחץ.
• הקטנת חיכוכים בצנרת.
• תגבור קווי הולכה.