מהם מי שיטפונות

מהם מי שיטפונות

מי השיטפונות הינם מי גשמים המגיעים לפני השטח. לרוב זורמים מי השיטפונות לים או אל מקורות מים שאינם מתאימים לשימוש, ובכך אובדים והופכים לבלתי-זמינים. מאחר ששיטפונות הינם מאורעות אקראיים אשר תדירותם ושיעורם תלויים באופי אגן הניקוז, בעוצמת הגשם ובתדירותו, "מקורות" משקיעה מאמצים רבים כדי לנצל את מי השיטפונות באופן המתאים לאיכותם ולייעודם.  אזורי השיטפונות בארץ מצומצמים מבחינה גיאוגרפית והסיכויים להיווצרות התנאים המתאימים לשיטפונות בהם נמוכים מאוד. למרות הצמצום בתדירותם ובמשכם, מתאפיינים השיטפונות בנפח מים גדול יחסית, המגיע לקרקע בזמן קצר יחסית.

 

 

מאפייני השיטפונות בכלל ובישראל בפרט, מציבים אתגר מקצועי בפני "מקורות": תפיסתם באזורים המועדים לשיטפונות מצריכה זמינות של שטחי אגירה גדולים לתקופות זמן קצרות. כדי להתגבר על אתגר זה מתעלת "מקורות" את מי השיטפונות לאקוויפרים המתאימים , שנפחם כמעט שאינו מוגבל. אתגר נוסף העומד בפני "מקורות" הוא הצורך לנצל את מי השיטפונות בצורה שתאפשר אספקת מים באופן רצוף לאורך כל השנה. לשם כך משולבים מי השיטפונות עם מקורות מים אחרים, כמו מי קולחים ומי מעיינות, המשמשים בעיקר להשקיה חקלאית. למי השיטפונות אף תפקיד חשוב נוסף – החזרת "חובות" לטבע: החדרת המים למאגרים התת-קרקעיים תורמת לשיקומם ולעליית מפלסי המים בהם, לאחר שמצבם הידרדר בצורה משמעותית בעקבות שבע שנות בצורת רצופות שעמן התמודדה באחרונה ישראל.