הגברת המטר - הפעילות המבצעית

הגברת המטר - הפעילות המבצעית

פעילות זריעת עננים למטרת הגברת המטר היא אחד הפתרונות של "מקורות" שנועדו להגדיל את כמויות המים במדינה. את הפעילות מבצע "הענף להגברת המטר" של "שח"מ מקורות ביצוע" – חברת בת של "מקורות". הענף  משלב בפעילותו מערך מבצעי ומערך מטאורולוגי משוכלל, הקולט נתונים מטאורולוגיים ותמונות מלוויינים מטאורולוגיים המקיפים את כדור הארץ. המידע מאפשר לקבל תמונת מזג אוויר כוללת לטווח קצר וארוך, למרחקים שונים. מערכת המכ"ם המטאורולוגי מבוססת על התוכנות שפותחו ב"שח"מ מקורות ביצוע". היא מאתרת את ענני הגשם המגיעים לאזור ברדיוס של 185 ק"מ ממרכז המבצעים של הפעילות - נמל התעופה "בן גוריון". התמונה שמתקבלת מציגה בצורה נוחה ושימושית מידע שמעובד בזמן אמת אודות גובה הענן ועוצמת הגשם. המידע מאפשר פעילות מדויקת, שליטה ובקרה.

 

במקביל מפעיל הענף מטוס מחקר ייחודי. המטוס מצויד בחיישנים המודדים ואוספים נתונים על מבנה והרכב העננות הממטירה והעננות בעלת פוטנציאל להמטרה בעיקר בצפון הארץ. טיסות המחקר תורמות להבנה טובה יותר של התהליכים המתרחשים בעננות הנכנסת והנוצרת בצפון הארץ. בנוסף מאפשרות הטיסות למקד את מאמצי הגברת הגשם באזורים ובעננים בעלי הפוטנציאל המרבי לתוספת משקעים.

 

כיצד זה מתבצע?

 
• בהתאם לתנאים האטמוספריים המתקבלים מתמונת המכ"ם זורע "הענף להגברת המטר" בעננים חומר הנקרא "יודיד הכסף" בתקופת החורף, בין נובמבר לאפריל.
• החומר מאפשר איחוד של הטיפות הקטנות שלא יכולות לרדת לקרקע, לטיפות גדולות יותר וכבדות יותר. אותן טיפות מתגברות על הזרמים העולים בענן ויורדות לקרקע כגשם.
• פעולת הזריעה מתבצעת באמצעות מטוסים ותנורים ייעודיים. מתחת לכנפי מטוסי הזריעה מותקנים מבערים, המפזרים גבישי "יודיד כסף" בעננים. רשת של תנורי קרקע, הממוקמים באתרי "מקורות" בצפון, מתגברת במקביל את פעילות הזריעה. התנורים המיוחדים מופעלים באופן אוטומטי ממרכז המבצעים בנתב"ג.
• המרכז מאויש בין השאר בצופי רדאר וצוות טכני. בעונה המבצעית הוא מאויש 24 שעות ביממה, כנדרש על פי תנאי מזג האוויר.
• כל הנתונים המשמשים בתהליך קבלת ההחלטות ובניטור התנאים הסביבתיים נשמרים ומועברים לניתוח ולעיבוד על ידי צוותי חוקרים מאוניברסיטאות מובילות בארץ, בהתאם למחקרים שרשות המים מזמינה בנושא.

 

"שח"מ מקורות ביצוע" רשמה בחורפים 2012 ו-2013 שיא בכמות שעות הטיסה לזריעת עננים לצורך הגברת המטר: החברה הוציאה לפועל בשני החורפים גיחות זריעה בהיקף של 450 שעות טיסה מדי עונה - הרבה מעל הממוצע הרב-שנתי, העומד של 330 שעות טיסה בעונה.

 

"מקורות" שואפת להרחיב את יכולותיה גם בתחום זה, כדי להגדיל את מצאי המים בישראל. במסגרת זו מקדמת "מקורות" פעילות מחקרית ענפה בשיתוף עם גופים רבים, ביניהם רשות המים, מוסדות להשכלה גבוהה, השירות המטאורולוגי והשירות ההידרולוגי. לאחרונה שילב "הענף להגברת המטר" בעבודתו מערכת מכ"ם גשם חדשנית וייחודית מסוגה בארץ, אשר צפויה לשפר עוד יותר את יכולת הגילוי של העננות הממטירה מעל אגן ההיקוות של הכנרת.

 

מטוס הגברת מטר
מרסס