הידרולוגיה וקידוחים

הידרולוגיה וקידוחים

כחלק מהשינויים האקלימיים בעולם ומתהליכי ההתחממות הגלובלית, נאלצת ישראל להתמודד עם ירידה רב-שנתית בכמויות המשקעים ובפיזורם בחורף, עם מיעוט משקעים ועם תנודתיות רבה בין שנים שחונות לשנים גשומות. המחזוריות הלא סדירה בכמויות המשקעים גורמת לשינויים משמעותיים בשיעורי ההעשרה הטבעית של האקוויפרים וכך נוצר מצב בו צריכת המים עולה בשנים מסוימות על ההעשרה הטבעית, והשאיבה מתבצעת על חשבון הקטנת כמות המים במאגרי מי התהום.


למרות התוספת הנכבדה של מים "מלאכותיים" (התפלת מי ים ומים מליחים), המרכיב של מים "טבעיים" (מי תהום ומים עיליים) נשאר עדיין התורם העיקרי לביקוש המים בארץ. לכן חשוב לשמר ולפתח את מקורות המים הטבעיים לצד ייצור מים ממקורות נוספים. בעקבות כניסת המים מהמקורות הנוספים למערכת אספקת המים הארצית, ניהול משאבי המים בישראל עובר שינוי משמעותי. השינוי מתבטא בכך שהפקת מים "טבעיים" מהאקוויפרים ומהכנרת צריכה להתבצע בהיקפים גדולים ובפרקי זמן קצרים, כלומר, יוצרים שאיבה מקומית גדולה לפרקי זמן קצרים, והניהול ההידרולוגי צריך להתמודד עם המשמעויות ההידרולוגיות של הפקה כזו (ירידות מפלסים מקומית, המלחה מקומית זמנית וכו').


לחברת הבת של "מקורות"- "שח"מ מקורות ביצוע"- ניסיון רב בשאיבת מים משכבות רדודות ועמוקות מכל סוגי האקוויפרים: אקוויפרים הבנויים מחול, אבן חול, אבן גיר, דולומיטים, בזלת, אלוביום וקונגלומרטים. לחברה יותר מ-1,000 קידוחים פעילים - חלקם לעומק רב במיוחד של עד 1,500 מטר. "מקורות" היא החברה היחידה בעולם ששואבת מים משכבות כה עמוקות. בחלק מהקידוחים מותקנות המשאבות בעומק של 500 מטר!

 


שיקום קידוחים
הגיל של חלק מקידוחי המים הוא 60-50 שנה. כדי לשמר את כושר השאיבה ממקורות המים הטבעיים, יש לבצע פעולות סדורות של שיקום קידוחים ישנים. השיקום כולל ניקוי מכני וכימי של הקדח, ולעתים גם הורדת טור צינורות חדש לתוך קדח הקידוח. שיקום קידוח ישן הוא ברוב המקרים זול מקדיחת קידוח חדש.  בערבה, איכות המים באקוויפרים גורמת לתהליכים של היאטמות המסננים תוך פרק זמן של מספר שנים (היאטמות קרבונטית וסולפידית). שמירת כושר ההפקה מחייב טיפול שוטף במרבית הקידוחים. הטיפול כולל שימוש בכימיקלים ובאמצעים פיזיים אחרים, שחלקם הגדול מושאל מתחום קידוחי הנפט. פעולות אלו מאפשרות השמשת קידוחים שיצאו מכלל שימוש ושמירה על כושר השאיבה הכולל.

 

החדרת מים לקרקע
תחום ההחדרה המלאכותית של מים לקרקע הופך בשנים האחרונות לתחום חשוב ומרכזי במערך הניהול של מקורות המים בארץ ובעולם. בתחום זה צברה המחלקה להידרולוגיה ניסיון רב. המטרות העיקריות  של החדרת מים לתת-הקרקע הן: הגדלת המילוי החוזר, שיפור איכות המים, שיקום המאגרים הטבעיים ושימוש באקוות למטרת אגירת עודפי מים שישמשו בעונות שבהן הצריכה גבוהה.
באמצעות חברת הבת "שח"מ מקורות ביצוע" מקדמת "מקורות" פרויקט לקדיחת עשרות קידוחי החדרה באקוות החוף, לצורך החדרת עודפי מים מותפלים בתקופות בהן יהיו עודפים כאלה במערכת. החברה בוחנת חלופות לתכנון ולבניית קידוחי החדרה בשיטות קדיחה חדשות ומתקדמות, תוך שימוש בסוגי צנרות שלא נוסו עד כה בארץ (לדוגמה צינורות מפיברגלאס).

 

מחקרים ביו-לאומיים
המחלקה להידרולוגיה של "מקורות" מעורבת מזה שנים רבות במחקרים בין-לאומיים, בשיתוף עם אוניברסיטאות רבות באירופה. אחד הפרויקטים הללו הוא מחקר גרמני-ישראלי-ירדני-פלסטיני הקרוי SMART. מטרת המחקר היא לקדם שיטות טכנולוגיות חדשניות לניהול ושילוב מקורות מים זמינים וברי קיימא באגני מי התהום המתנקזים לירדן התחתון ולצפון ים המלח.

 

 

פעילות הידרולוגית בישראל בתחום "השפלת מים"
המחלקה להידרולוגיה הייתה מעורבת בשנים האחרונות במספר פרויקטים הנדסיים גדולים בהם נדרש תכנון מערך להנמכת מפלסי המים ("השפלת מים"). אחד הפרויקטים היה תכנון הנמכת מי התהום עבור בניית בית חולים תת-קרקעי לחירום ברמב"ם. התנאים ההידרולוגים (קרבה לים וסלע שבור וסדוק) יצרו אתגר הידרולוגי מבחינת תכנון מערך השאיבה והנמכת המים. מדובר בפרויקט ההנדסי הגדול ביותר שבוצע בארץ עד כה בתחום של הנמכת מי תהום. מבחינה הידרולוגית הפרויקט הוכתר בהצלחה רבה.

 

 

פעילות הידרולוגית בחו"ל
בשנים האחרונות החלה חברת "מקורות" לבצע פרויקטים בארצות שונות בחו"ל. בחלק גדול מהפרויקטים, המרכיב ההידרולוגי הוא הבסיס להמשך הפרויקט. לכן, בשנים האחרונות ביצעו אנשי המחלקה מחקרים הידרולוגים במספר של ארצות, ביניהן ארגנטינה, פרו, הודו, גינאה ואזרביז'אן. פעילות המחלקה בחו"ל צפויה לגדול. במקביל להגדלת מעורבות החברה בפרויקטים שונים בחו"ל, אנשי המחלקה גם מרצים בכנסים בין-אומיים בהם מוצגים תוצאות עבודתם.