הידרולוגיה

הידרולוגיה

ל"מקורות" מומחיות הידרולוגית עולמית. בעזרת מומחיות זו מצליחה "מקורות" למצוא מקורות מים נוספים במעמקי האדמה ולהגדיל את מצאי המים בישראל. כדוגמה, פרויקט "קידוחי הבצורת" בכל רחבי הארץ, אשר בוצע על ידי "מקורות" בעקבות רצף של שבע שנות בצורת בישראל. הקידוחים במסגרת פרויקט זה בוצעו לעומקים של עד 1.5 ק"מ ושאיבת מי התהום נעשית בעומק של מאות מטרים מתחת לפני הקרקע. "מקורות" משיגה בכך כל טיפת מים אפשרית לטובת תושבי מדינת ישראל והיא אחת מהחברות הבודדות בעולם שמפיקה מים מקידוחים בעומקים כאלה. "קידוחי בצורת" הוסיפו עד כה עשרות מיליוני מ"ק מים בשנה למשק המים.

 

נתון זה מקבל עוצמה גדולה יותר לנוכח היותה של ישראל נתונה תמיד לשינויים משמעותיים בשיעורי ההעשרה הטבעית של האקוויפרים , שהינם אחד ממקורות המים הטבעיים של ישראל. שינויים אלה נובעים משינויים אקלימיים וממחזוריות לא סדירה של הטבע. המשמעות: ירידה רב-שנתית בכמויות המשקעים ותנודתיות רבה בין שנים שחונות לשנים גשומות. ההשלכות הן בהתאם: כדי לספק את צריכת המים הגוברת מתבצעת שאיבת מים המקטינה כמויות המים במאגרים התת-קרקעיים, שממילא אינם יציבים.

 

"מקורות" אם כן ערוכה גם לאתגר הידרולוגי זה. במסגרת פעילותה השוטפת משלבת הקבוצה בין עבודה מעשית בשטח לבין עבודות מחקר, תוך שיתוף פעולה עם גורמי אקדמיה ואחרים. זאת במטרה לתת את המענה המיטבי לצורכי משק המים בישראל, בכל עת ותנאי.

 

הפעילות ההידרולוגית ב"מקורות" מתמקדת במספר תחומים:

 

• תמיכה גיאולוגית והידרולוגית שוטפת לכל יחידות החברה – זוהי פעילות הכוללת.   מתן תשובות במגוון רחב של בעיות שיש להן השפעה על התחום הגיאולוגי וההידרולוגי, כמו לדוגמה: ניהול האקוויפר או קידוח בודד עקב ירידות מפלסים; סוגיות  שקשורות לאיכות מים כמו שינויים בפרמטר כימי; ירידות בספיקה של קידוחים; רדיוסי מגן; בעיות שעלולות להתעורר עקב ביצוע עבודות אזרחיות בקרבת קידוחים (לדוגמה, מנהרת כביש 6 ליד קידוחי יקנעם); בקרה גיאולוגית והידרולוגית על הסקרים הסביבתיים שמופקים במרחבי החברה השונים ועוד.

 

• קדיחת קידוחים חדשים ושיקום קידוחים קיימים - הפעילות מתמקדת בביצוע סקרים גיאולוגיים והידרולוגיים לצורך הכנת תחזיות קדיחה. הפעילות כוללת: ניהול ועדת הקידוחים בחברה ומעקב אחר תהליכי הוצאת רישיון הקדיחה ברשות המים, ליווי גיאולוגי והידרולוגי במהלך הקדיחה ושאיבות הניסיון. המחלקה ההידרולוגית מרכזת את פעילות שיקום הקידוחים, תוך שיתוף פעולה הדוק עם מחלקת הקידוחים בחברה.

 

• סקרים גיאולוגיים והידרולוגיים כולל הצבה וכיול של מודלים לזרימה והסעה - ביצוע  סקרים גיאולוגיים והידרולוגיים באזורים שונים כחלק מעבודות התכנון הכללי. זאת במטרה לתת מענה לסוגיות הידרולוגיות אזוריות ולצרכים של ניהול האקוויפרים, לתכנון הסדרת אתרים וקידוחים להחדרת עודפי מים מותפלים ועוד.  

 

• עבודות ייעוץ - סיוע מקצועי לפעילות הבין-לאומית של חברת הבת  "מקורות פיתוח וייזום". הסיוע מתבטא בהכנת סקרים הידרולוגיים ליוזמות שיש בהן מרכיב  הידרולוגי. במקביל מספקת "מקורות" עבודות ייעוץ הידרולוגי ללקוחות עסקיים.  

 

• מחקרים בין-לאומיים – ביצוע מחקרים הידרולוגיים בין-לאומיים, בשיתוף עם אוניברסיטאות רבות באירופה. לדוגמה: ביצוע מחקר גרמני-ישראלי-ירדני-פלסטיני הקרוי SMART. מטרת המחקר לקדם שיטות טכנולוגיות חדשניות לניהול ולשלב מקורות מים זמינים וברי-קיימא באגני מי התהום המתנקזים לירדן התחתון ולצפון ים המלח. בנוסף מעורבת "מקורות" בשנים האחרונות בפרויקטים הנדסיים גדולים, בהם נדרש תכנונו של מערך להנמכת מפלסי מים ("השפלת המים"). אחד מהפרויקטים הללו הינו פרויקט בניית בית חולים תת-קרקעי לשעת חירום בבית החולים רמב"ם.  זהו הפרויקט ההנדסי הגדול ביותר שבוצע בארץ עד כה בתחום הנמכת מי תהום, כאשר "מקורות" שותפה ומסייעת ליישומו.                                                                                                   

 

 

קידוחים