קידוחי בצורת

קידוחי בצורת

במסגרת "תוכנית חומש" לשיפור מאזן המים בישראל קידמה "מקורות" את פרויקט "קידוחי בצורת", שהתבצע בשנות הבצורת, במטרה להפיק מים ממאגרי מי תהום. הקידוחים שיזמה "מקורות" היו חלק מתוכנית חירום למתן מענה מיידי לצמצום הפער הקיים בין ההיצע לביקוש . רצף של שבע שנות בצורת הביא את המפלסים במרבית האקוויפרים ובכנרת למינימום ההיסטורי או קרוב אליו: למאגרי המים היו חסרים כ-600 מיליון מ"ק עד למצב תפעולי רצוי! הקידוחים נועדו לנצל כל טיפת מים אפשרית, גם ממאגרי מי התהום ברחבי הארץ, שהידלדלו בעקבות שנות הבצורת.

 

היערכותה מבעוד מועד של "מקורות" אפשרה אם כן את המשך אספקת המים לכל תושבי המדינה גם בשנים שחונות, תוך שמירה על ערכי הטבע. האתגר שעמד בפני "מקורות" היה גדול עוד יותר באזורים המדבריים המרוחקים של ישראל, הנגב והערבה, כמו גם רמת הגולן. אזורים אלה אינם מחוברים למערכת המים הארצית ואספקת המים בהם מתבססת אך ורק על קידוחים מקומיים.

 

במסגרת "קידוחי בצורת" השלימה "מקורות" קידוחים רבים בכל רחבי הארץ באמצעות חברת הבת "שח"מ מקורות ביצוע". הקידוחים  תורמים עשרות מיליוני מ"ק מים בשנה ליישובים. תרומתם מתבטאת גם ביעד מרכזי אחר שהציבה לעצמה "מקורות": שיקום מקורות המים הטבעיים בישראל, כמו לדוגמה שיקום אקוויפר החוף הדרומי – אגן המים הטבעי המרכזי של ישראל, המספק כ-40 מיליון מ"ק מים בשנה בממוצע.

 

 

  
 

 

קידוחים