התפלת מים מליחים ומי ים

באנר מסמל התפלה ממברנות
התפלת מים מליחים ומי ים- פריצת דרך בעיר אילת

מעגלי המים המותפלים של "מקורות" מקיפים את כל חלקי הארץ. כך למשל בעיר הדרומית ביותר, אילת. בשנותיה הראשונות הייתה אילת עיירה קטנה הצמאה למים. באותה תקופה, סוף שנות הארבעים ותחילת שנות החמישים של המאה הקודמת, מי ברז היו אסורים לשתייה וחלוקה יומית של מי שתייה נעשתה באמצעות מכליות שהגיעו מצפון. פריצת הדרך בפיתוח העיר נרשמה בחלוף כעשור. בשנת 1965 הקימה "מקורות" בעיר מתקן ראשון להתפלת מי קידוחים  בשיטת אידוי המלחים שבמים ובשנת 1973 הוקם מתקן התפלה שני באילת בשיטת זיקוק המלחים שבמי הקידוחים.

 

עם ההתפתחות הטכנולוגית החלה "מקורות" בשנת 1978 להתפיל מים לעיר באמצעות טכנולוגיה יעילה וחסכונית יותר באנרגיה – "אוסמוזה הפוכה" (מתקן סבחה א'). הגידול בביקוש למים בעיר הביא את החברה להקים מספר שנים מאוחר יותר מתקן נוסף (סבחה ב') להתפלת מי קידוחים  בטכנולוגיה זו.

 

בשנת 1997 הקימה "מקורות" את המתקן הראשון בישראל להתפלת מי ים בטכנולוגיית "האוסמוזה ההפוכה". המתקן, סבחה ג', זכה לתהודה עולמית הודות לשיטת התפעול הייחודית שיושמה בו. על פי שיטה זו מתפיל המתקן תמהיל של מי ים ורכז הנפלט ממתקני ההתפלה של המים המליחים, ובכך מבטיח עלות נמוכה של תהליך ההתפלה בהשוואה למתקנים בעלי גודל דומה בעולם. "מקורות" עמדה בחזית הטכנולוגיה ופרצה דרך בהתפלת המים באילת גם בזכות פיתוח אמצעים מתקדמים לסילוק יסוד כימי מהתהליך (בורון), כדי למנוע נזק לגידולים חקלאיים. הפיתוח, אשר השימוש בו הורחב למתקני התפלה נוספים ונרשם כפטנט עולמי של "מקורות", אִפשר לשפר עוד  יותר את התהליך.

 

כיום מספקת "מקורות" את מלוא צריכת המים לאילת באמצעות שלושת מתקני ההתפלה הפועלים בטכנולוגיית "האוסמוזה ההפוכה". מדובר באספקת מים של כ-55,000 מ"ק ביממה, לכ-100,000 איש – תיירים ותושבים כאחד. המים האיכותיים שמספקת "מקורות" באמינות מרבית ובזמינות גבוהה, תורמים להמשך פיתוח התיירות המשגשגת בעיר. 

 

המים המותפלים תורמים גם לחיזוק יישובי הערבה הדרומית (סמר, אליפז, איילות ועוד) ולמחנות צה"ל באזור.

 

ייצור ואספקת המים לעיר אילת וסביבתה הינם דוגמה אחת מיני רבות להישגיה של "מקורות" לאורך השנים בתחום ההתפלה. ההישגים באים לידי ביטוי בארבעה היבטים מרכזיים:

 

• קדמה טכנולוגית – שימוש מגוון בסוגי ממברנות חדישות ביותר תוך שילוב ביניהן
• חיסכון באנרגיה – הפחתה בצריכת האנרגיה
• טיפול ברכז – הפעלת מערך מתקדם לפינוי יעיל ואחראי של המלחים הנפלטים מהתהליך
• סילוק כימיקלים – שילוב אמצעים המאפשרים לטפל ביתר יעילות ביסודות כימיים שבמים, כגון הבורון

במקביל ממשיכה "מקורות" להשקיע במחקר ובפיתוח טכנולוגיות חדשות להתפלת מים. המחקר והפיתוח נועדו להבטיח ניצול מרבי של מקורות המים הקיימים ושיפור מתמיד בתהליך, תוך הפחתה של ההשפעות הסביבתיות הנובעות ממנו.