"המוביל הארצי החדש"

"המוביל הארצי החדש"

"המוביל הארצי החדש" יאפשר את התבססות צריכת המים בישראל בשנים הבאות על מי ים מותפלים, בצד שינוי כיוון אספקת המים במדינה. "המוביל הארצי החדש" יקלוט את המים המותפלים מהמתקנים להתפלת מי ים הממוקמים לאורך רצועת הים התיכון: חדרה, פלמחים, אשקלון, שורק והמתקן החדש באשדוד, שאותו בנתה "מקורות" באמצעות חברת הבת "מקורות פיתוח וייזום".

 

 את המים המותפלים קולטת מערכת המים הארצית החדשה ומספקת אותם בו-זמנית לכל הכיוונים. ניהול אספקת המים ברחבי הארץ באמצעות "המוביל הארצי החדש" מתבצע באופן הדומה לניהול מערכת החשמל הארצית: מתן מענה על פי הביקושים למים מחד, ויכולות התפוקה של מתקני התפלת המים מאידך.

 

זהו פרויקט המים התשתיתי הגדול והנרחב ביותר שבוצע בישראל בחמישים השנים האחרונות. עלותו הכוללת נאמדת בכ-5 מיליארד ₪.

 

עם השלמת הקמתו של "המוביל הארצי החדש" וחיבור המתקנים להתפלת מי ים המוקמים לאורך החוף למערכת אספקת המים הארצית, מתבססת 75% מהצריכה הביתית על מי ים מותפלים, ולראשונה מתאפשר להתחיל ולשקם את מאגרי המים הטבעיים במדינה.

 

חיבור מתקן ההתפלה חדרה למערכת המים הארצית 

 
חיבור מתקן ההתפלה בחדרה למערכת המים הארצית היה השלב ראשון בפרויקט הדגל של "מקורות" - "המוביל הארצי החדש". חיבור המתקן למערכת הארצית כלל הנחת קווים בקוטר "80, הקמת מאגר עם כיסוי צף בנפח 90 אלף מטר קוב, תחנות שאיבה ומערכות ניטור. במסגרת חיבור מתקן ההתפלה בחדרה ל"מוביל הארצי החדש" התגברה "מקורות" על אתגרים טופוגרפיים, תשתיתיים וטכנולוגיים, ויצרה מודל מוצלח שמיושם בחיבור מתקני ההתפלה הנוספים.
 
מתקן התפלה בחדרה מספק 127 מליון מ"ק מים מותפלים בשנה.

 

חיבור מתקן התפלה שורק למערכת המים הארצית

 

לצורך קליטת המים המותפלים מהמתקן בשורק , הקימה "מקורות" שתי ברֵכות בטון בנפח של 75,000 מ"ק כל אחת. המים שנשאבו עוברים את הטיפולים הדרושים ובאמצעות תחנת שאיבה מסופקים למערכת המים הארצית בקווים לאורך 20 ק"מ.
בשלב הראשון  מתפיל המתקן  כ-150 מיליון מ"ק מים בשנה ובשלב השני מתוכנן המתקן  להתרחב  ולהתפיל עד כ-300 מיליון מ"ק מים בשנה.

 

הקמה וחיבור מתקן ההתפלה אשדוד למערכת הארצית

  
במסגרת הקמת "המוביל הארצי החדש" ביצעה קבוצת "מקורות" פרויקט קליטת המים המותפלים מהמתקן להתפלת מי ים באשדוד, שהקימה חברת הבת  "מקורות פיתוח וייזום". הפרויקט כולל קווים בקוטר "80-"100 מאגר עם כיסוי צף, תחנות סניקה ומערכות ניטור. המים הנשאבים עוברים טיפול ומוסנקים למערכת המים הארצית.
 המתקן להתפלת מי ים באשדוד מספק  כ-100 מיליון מ"ק מים מותפלים בשנה.
חברת "שח"מ מקורות ביצוע" ביצעה את פרויקט החיבור.

 

חיבור מתקן התפלה אשקלון למערכת הארצית 

 
במסגרת הקמת "המוביל הארצי החדש" קולטת קבוצת "מקורות" את המים המותפלים מהמתקן להתפלת מי ים באשקלון ומעבירה אותם למערכת המים הארצית. הפרויקט כולל מערכת תשתיות לקליטת המים המותפלים מהמתקן באשקלון, תחנת שאיבה, מאגר תפעולי מכוסה בכיסוי צף ומערכת טיפול במים.
המתקן מספק 120 מיליון מ"ק מים מותפלים בשנה.
חברת "שח"מ מקורות ביצוע" ביצעה את פרויקט החיבור.


חיבור מתקן התפלה פלמחים למערכת הארצית 

 
במסגרת הקמת "המוביל הארצי החדש" מבצעת קבוצת "מקורות" את הפרויקט קליטת המים המותפלים מהמתקן להתפלת מי ים בפלמחים. הפרויקט כולל תחנת שאיבה, מערכת שאיבה של 3 משאבות, קו מחבר ל"קו ירקון מערבי" בקוטר "54 ובאורך 5 ק"מ 100, ומתקני טיפול במים. הפרויקט כלל חציית כביש 4 וכביש גישה לקיבוץ פלמחים, חציית נחל שורק (חצייה עילית) ושיקום נופי.
המים הנשאבים עוברים טיפול ומוסנקים למערכת המים הארצית.
המתקן מספק 90 מיליון מ"ק מים מותפלים בשנה.
חברת "שח"מ מקורות ביצוע" ביצעה את פרויקט החיבור.