שדרוג מערכת מים הארצית

 

"מקורות" תסיים ב-2014 את שדרוג מערכת מים הארצית לקליטת מים מותפלים. מדובר  בהקמת מערך שלם ומורכב, הכולל:

 

• תחנות שאיבה משוכללות

• קווים בקטרים גדולים במיוחד

• מאגרים וברֵכות בנפחים גדולים לאיגום כמויות המים

• חדרי בקרה חדשניים

• מערכות ניטור מתקדמות להבטחת איכות המים המסופקים

• יישום מודלים עדכניים לשינוע המים

• אמצעים טכנולוגיים נוספים

 

בכך מאפשרת "מקורות" את חיבור כל חמשת מתקני ההתפלה לאורך רצועת הים התיכון למערכת המים הארצית ואת שילובם של המים המותפלים עם המים מהמקורות הנוספים שמהם מספקת הקבוצה מים לכלל הצרכים בישראל: משקי הבית, החקלאות והתעשייה.