הסדרי התנועה בפרויקט

8.6.2021 - תחילת ביצוע עבודות

בימים א׳-ה׳ חסומים למעבר מקטעים 1-6

בסוף שבוע וחג פתוחים למעבר מקטעים 2-6

משך העבודות
העובדות ביער החמישה ובשטחי המושב בית נקופה עתידות להימשך עד סוף שנת 2022
תכולת העבודה
תכולת העבודות כוללת הכנת רצועת עבודה, הנחת צנרת וכיסוי, שיקום דרכים ושיקום נופי.
במהלך העבודות הדרך תהיה חסומה לתנועה בשלביות, בסופי שבוע ובחגים נאפשר את פתיחת הדרך במקטעים המאפשרים זאת בטיחותית.