תוכנית אב לאספקת מים ליו״ש

תוכנית אב לאספקת מים ליו״ש

​תוכנית אב כללית לתגבור אספקת המים ליו״ש - 2030

התוכנית מורכבת מחמש תוכניות אזוריות שתיתנה מענה לאספקת מים

לישוב תוכנית אב לאספקת מים ליו״ש הפלסטיני ולישוב היהודי

הפרויקט כולל הקמה של 16 תחנות שאיבה, 13 בריכות, קדיוחי מים והנחת קווי מים לאורך 155 ק״מ

השקעה - 850 מיליון שקלים

 

PHOTO-2018-01-10-10-17-02 (3).jpgPHOTO-2018-01-10-10-17-02.jpg