פרויקט "הנקז המזרחי"

באנר קידוח לילה צילום אייל פישר
פרויקט "הנקז המזרחי"

פרויקט "הנקז מזרחי" נועד לשפר את מאזן המים בישראל. במסגרת הפרויקט משקמת "מקורות" את אקוויפר החוף, אגן המים הטבעי והמרכזי של ישראל. האקוויפר מספק כ-200 מיליון מ"ק מים בשנה בממוצע, שהם כ-15% מכמות המים הנשאבים מהמאגרים התת-קרקעיים בארץ. במשך השנים עבר האקוויפר תהליכי המלחה הפוגעים באיכות המים. הקידוחים, שמתבצעים בחלקו המזרחי, מהווים חיץ הידרולוגי שמונע המשך חדירת המים המליחים אליו. שאיבת המים המליחים והחזרה של מים שרמת מליחותם נמוכה לאקוויפר, תורמת לבלימת מליחותו מחד ולהורדה הדרגתית של רמת המליחות שבו מאידך.

1. במסגרת שיקומו מורחקת מהאקוויפר כמות מלח, הנאמדת בכ-18 אלף טון בשנה. המלח הנותר לאחר התהליך, מורחק לים דרך קו תמלחת גרנות-להט-קצא"א.הפרויקט כולל את ייצוב מפלס מי התהום, בלימת תהליכי ההמלחה ושימור האוגר התפעולי של האקוויפר. במסגרת זו נקדחו יותר מ-40 קידוחים חדשים. מי הקידוחים המליחים, שנשאבים מזרחית לאקוויפר החוף, מועברים בקווים מאספים לצורך התפלתם במתקנים המיוחדים שהקימה "מקורות" - מתקן התפלה "גרנות" ומתקן התפלה "להט".

 
2. המתקנים פועלים בשיטת האוסמוזה ההפוכה. תפוקתם תעמוד על למעלה מ-30 מיליון מ"ק מים בשנה. המים המותפלים מהמתקן מיועדים לשתייה ולחקלאות, בהתאם לאישורי משרד הבריאות, וישולבו במערכת "המוביל הארצי החדש". 

 קידוח צילום דוד צדןק קידוח צילום דוד צדןק