פרויקט חיבור הערבות

פרויקט חיבור הערבות

​בשנת 2012 בוצע ״שלב מיידי״ לתגבור אספקת המים לערבה התיכונה

הפרויקט מהווה חלק מתכנית האב לערבה התיכונה וכיכר סדום, שסיומה

צפוי בשנת 2016

בקו מסופקים מי קידוחי פארן מבריכת השיטה אל מאגר פארן, בעיקר בשעות בהן אין צריכה בערבה הדרומית

חיבור הקו למערכת האספקה תגבר באופן משמעותי את אספקת המים לחקלאות בערבה התיכונה, כמותית ואיכותית

בשנת 2017 הועברו באמצעות ״קו מחבר ערבות״ 2.3 מלמ״ק לערבה התיכונה

הפרויקט כולל: הנחת קו פלדה באורך 34 ק״מ מצינורות ״32 +״28

השקעה - 64.7 מיליון ₪

 

 

20151207_091620.jpgTzafit line_00019.jpg
Tzafit line_00028.jpgTzafit line_00056.jpg